Jedinice JNA koje su se nalazile na aerodromu Željava:
Napomena:
...izvor ovih podataka su ljudi sa nickom cyber fulcrum , Cezar35 i blake na MyCity forumu.

1)
200.vazduhoplovna baza;
-Komanda;
-četa vojne policije;
-pješadijska četa,
-inžinjerijski bataljon,
-četa veze,
-vod ABHO;
-OCA (operativni centar aerodroma-kontrola letenja)
-Intedantska ceta;
-Automobilska ceta;
-Sanitetski vod,
-Protupožarni vod;
-Građevinski vod;
-Građevinska sekcija;
-bataljon za opsluzivanje avijacije;
-Četa za vazduhoplovno-tehničko i tehničko održavanje;
-Četa za vazduhoplovno-tehničko i tehničko snabdevanje;
-Objekat KLEK (jedinica za održavanje objekta)

(200.vazduhoplovna baza je razvijala i 67.bataljon za obezbedjenje avijacije,236 i 62.cete za obezbedjenje avijacije koje su posedale aerodrome u okviru nadleznosti 200.vb -Udbina,Prijedor i ?)

2)
117.lovački avijacijski puk;
-124.lovačko avijacijska eskadrila;
-125.lovačko avijacijska eskadrila
-352.izvidjačko avijacijska eskadrila,
Samo mali uvod u istoriju 117. LAP
Informicije o jedinici su iz 1983 god..

117. LAP neguje ratne tradicije 112. vazduhoplovnog lovackog puka koji je formiran 15.12.1944. godine na aerodromu Veliki Radinci kraj Sremske Mitrovice, u okviru vazduhplovnih divizija. Ucestvovaoje u zavrsnim operacijama za oslobodjenje zemlje na sremskom frontu i istocnoj Bosni.

Drug Tito je jedinicu posetio cetri puta. Preado je prvi lovacki avion domace proizvodnje S-49C na zemunskom aerodromu 1950. godine. Drugi put je je posetio jedinicu 1952. godine kad je je puk iz njegovih ruku primio ratnu zastavu puka.
Dva puta je Tito boravio na Bihackom aerodromu 1968. i 1969 god.

117. LAP je u svom sastavu imao dve eskadrile u mirnodopskim uslovima a tri u ratnim i VTCO za odrzavanje. Naouruzan je avionima L-17

Puk je po mirnodopskoj formaciji imao 280 ljudi:
- oficira..............76
- ml. oficira.........121
- vojnika ............85

Od navedenog broja oficira 64 su po mirnodopskoj formaciji bili piloti.

Puk je po ratnoj formaciji imao 520 ljudi, od toga 95 pilota.Pored dve eskadrile po mirnodopskoj formaciji u slucaju mobilizacije puku se pretpocinjavala 129. lae iz 185.lbap-a koja je u miru vrsila obuku pitomaca na aerodromu Pula.

U naoruzanju 117. lap u miru nalazilo se 30 aviona, od toga 25 L-17 i 5 dvoseda.

Godisnji nalet puka kreato se od 4000 do 4500 casova.

izvor podataka-->http://otpisani.niceboard.com

3)
200.laki artiljerijsko-raketni puk PVO (VP 6551) ;
1.-va lab PVO-20/3 mm 8-12 oruđa
2.-ga lab PVO -40mm Bofors 6 oruda +radar Žirafa
3.-ca lrb PVO -strela M1 i M2 sa 6 BRDM
-komandni vod puka (zapovjedništvo + veza) ..imao je u svom sastavu najverovatnije 4-6 larb PVO i lab PVO bio je baterijskog sastava

4)
51.bataljon VOJIN;
-komanda
-cVOJIN Pljesevica
-cVOJIN Zadar
-cVOJIN Kozara
-ceta za upravljanje (CZU)_ opsluzuje OC u objektu Klek
-ceta veze
-1vVOJIN_ kota 377 ili objekat Jasen.U naoruzanju je imao radar AN/TPS70
-tehnički vod (vod za tehničke intervencije u jedinicama bataljona, a pružao je tehničku podršku i drugim jedinicama ako je to bilo potrebno)