PARCA

Pancirna vrata, galerije, prostorije i ostalo.

PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:57

Flashback 505 wrote:P(okretna)A(vio)R(adioni)CA - traži iskusne avio mehaničare, ročnike (regrute) na odsluženju vojnog roka svih klasa, građanska lica s iskustvom u održavanju kompleksnog objekta, svjedoke razgovora, rođake s vezom - kako bi osvježila memoriju i rekonstruirala svoj radni vijek. Radna obaveza - malo napora, plača - čisto zadovoljstvo!
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:57

Firewall wrote:Bolje nemože... :D
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:58

Flashback 505 wrote:Malo pitanja za proraditi memoriju - za početak:

Dali je PARCA od početka rada objekta Klek bila na ovoj lokaciji - ako ne gdje se nalazila i za što je korišten onda ovaj prostor?

Na arhivskim fotkama (nova shema) vide se avioni u PARCI a nalaze se na lijevoj strani tunela - gdje su bili smješteni rezervni djelovi, priručni alat, mjerni instrumenti, radni stolovi?

Kako je bio organiziran radni prostor - od početka rada Kleka kako se vidi na arhivsikm fotografijama (nova shema) ili se organizacija i raspored mijenjao tokom vremena?

Kakvo je bilo radno vrijeme PARCE i tko je radio u njoj?

Što je još bilo smješteno u tom sektoru - klima komore?, pumpe?, evakuacijski izlazi?
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:58

cyber fulkrum wrote:PARCA = Pukovska avio radionica.

To je stari udomacen naziv.Zvanicni ili naziv koji se koristio u firmacijskim knjigama je vod ili ceta za VT i T odrzavanje u zavisnosti od broja aviona koji se odrzavaju na naerodromu.(VT i T= vazduhoplovnotehnicko i tehnicko)
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:58

relay station wrote:koliko ja znam iz parce se moze kroz klima komoru direktno do stražare..nije naporno svega 100metara vertikale
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:58

Flashback 505 wrote:Hvala Cyber fulkrum - dakle Pukovska avio radionica.

S obzirom na veličinu Kleka i broj aviona znači li to da je bila angažirana četa za VT i T održavanje?
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:59

cyber fulkrum wrote:U okviru 200.vazd.baze je postojala ceta za VT i T odrzavanje,a u okviru 117.lap-a vod za VT odrzavanje.Za 352.lae neznam dali je imala svoju jedinicu za drzavanje iz razloga jer je povremeno bila potcinjena direktno komandi RV i PVO a u pojedinim periodima bila u sastavu 117.lap-a.Na prostoru u objektu kojeg nazivate PARCA najverovatije su se nalazila samo radna mesta za odrzavanje vazduhoplova.Medjutim treba istraziti gde se nalazila auto-radionica,radio i radar radidinica,akumulatorska stanica i ukoliko je bila u objektu dali su se u njoj odrzavali samo avionski akumulatori ili i akumulatori za motorna vozila.gde je bilo odelenje za punjenje PP aparata,gde se nalazila padobranska sekcija.Ovi i neki drugi elementi su sacinjavali cetu za VT i T odrzavanje.U organizacijskom smislu svi ti elementi su mi poznati,medjutim u zavisnosti od aerodroma do aerodroma postojala su specificna resenja.
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:59

Firewall wrote:Evo možda neki odgovori na ova pitanja...

Image
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:59

Flashback 505 wrote:Evo i moj prilog, Cyber fulkrum:

auto radionica - u topicu Komanda baze, na prvoj stranici Blake daje shemu kasarne i navodi da je zgrada 21 služila za radionice (automehaničari, art-majstori, puškari, kovinotokari, vulkanizeri i lakireri), nešto dalje je post sa satelitskom snimkom na kojoj su brojevima označene zgrade i funkcije.

radio i radar radionica - na glavnoj stranici site-a je popis jedinica JNA koje su se nalazile na aerodromu Željava:
51. bataljon VOJIN između ostaloga sadržavao je i tehnički vod sa zadatkon intervencija po jedinicama kako se ukaže potreba.
Znači li to da je to bila mobilna jedinica sa svom svojom opremom, rezervnim djelovima, kamionom radionicom itd? Kako je to rješavano na drugim aerodromima?

akumulatorska stanica - bilo ih je više (koliko se do sada zna) i to posebno
za avione, a posebno za akumulatorske tegljače za vuču aviona - ovi su bili smješteni u rupi 2 u protuudarnoj komori ispred pancirnih vrata 2 - kako se vidi na novoj shemi.
Akumulatorska stanica za kamione bila je organizirana u kasarni/vojarni i to Blake navodi prvo zgradu 14 a zatim zgradu 10, dok Baclawa kaže da je zgrada 28 bila tehnička služba a preko puta akumulatorska stanica - sam "se nanosao akumulatora " - (citat)

PP aparati - nova shema pozicija 53 (komunikacijom od rupe 3 prema 4, s desne strane bio je smješten PP vod i tehnika pa je za pretpostaviti da su se tamo i održavala PP sredstva - ili?

padobranska sekcija - evo to je i Firewire ilustrirao - u Zvijezdi, barem koliko se za sada zna.

Koji su još elementi sačinjavali četu za VT i T održavanje?
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 22:59

Firewall wrote:Misliš u smislu : desetina, vod...ili sam proces :

Obavljanje tehničkih pregleda
Poravci korištenjem rezervnih ili starih dijelova i sklopova
Ugađanje-podešavanje-kalibriracija
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 23:00

Flashback 505 wrote:I prvo i drugo.
Pa i kako su se u rad uklapali vojnici na odsluženju vojnog roka.
Bilo bi dobro čuti koju anegdotu iz tog vremena a vezanu uz rad u PARCI.

Na Firewall-ovom postu vidi se da je pozicija 17 (komora komande) vezana hodnikom za ograđeni dio PARCE. Je li dio te prostorije bio organiziran kao skladište rezervnih djelova? Ili je skladište bilo negdje drugdje i gdje?

Nije potpuno jasno koje je bila funkcija zadnje prostorije desno (nova shema pozicija 16). Radionica, učiona ili nešto treće?
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 23:00

Firewall wrote:Jedino što mi pada na pamet "Vojno Obavještajna Agencija"
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 23:00

cyber fulkrum wrote:voa=vod za opsluzivanje avijacije:
coa= ceta za opsluzivanje avijacije.
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 23:00

blake wrote:hvala cyber fulcrum!
Dakle VOA-vod za opsluživanje avijacije.
Ako nisam dokraja ishlapio, mislim da je jedinica s tom oznakom postojala na Željavi.
Vezano uz tvoj raniji post, smijem li pretpostaviti da se "...u okviru 200.vazd.baze je postojala ceta za VT i T odrzavanje..." odnosi na tzv.četu tehničke službe, dakle VP 4868/..., a da "u okviru 117.lap-a vod za VT odrzavanje" se odnosi na VOA?
admin
 

Re: PARCA

Postby admin on 19 Jun 2008, 23:24

Flashback 505 wrote:Zna li itko iz vlastitog isustva i boravka u Rupi što bi ovo bilo? Na novoj shemi to je pozicija 16 - zadnja ekstenzija desno na dnu PARCE.
Image
Image
admin
 

Next

Return to Podzemni objekt "Klek" (O-505)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest