Vojni priručnici

Ovdje možete o bilo čemu što nije obuhvaceno u drugim temama (kupujem, prodajem, poklanjam, tražim, itd...)

Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 17 Jun 2008, 12:42

Da bi se lakše shvatilo postojanje i način rada vojske i vojnih objekata koji su u sastavu aerodroma Željava...

Vojni priručnik-->HVO-->Upute za pripremu kinezelogiju HVO

Image Image

Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 18 Jun 2008, 05:25

Vojni priručnik-->HVO-->Priučnik pjesačke prepreke i nacin savladavanja prostora i prepreka HVO

ImageImageImage

Image Image Image

Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image Image
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 18 Jun 2008, 15:21

Image Image

Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 18 Jun 2008, 19:37

Firewall wrote:Bogme fino se toga skupilo...nadam se da toga ima još...


Samo s Željave ih ima oko 50-tak... :?
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 18 Jun 2008, 21:19

FM-ova imam dosta ali samo u svezi topništva a i oni će doć na red... :D
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 19 Jun 2008, 05:01

Ja zaboravio napomenuti da su moji FM-ovi prevedeni na 'rvacki jezik, no pošto još znam dost ekipe u GS 1.GBr možda nabavim i ostale FM-ove (naravno) prevedene...
Za sad me muče jer imaju slike i pisani su u dvoredu pa moram nekako to ispraviti, posebno slike skinuti a onda cut/copy/paste, ali dotle ima dosta priručnika za scenirat pa dok oni dođu na red možda ćemo posjediti... :lol:

A dok ovih pet priručnika isceniram, znat ćemo s migušom letjet, popravit je, održaviti je i još joj srediti ili zamjeniti motor... :shock:
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 20 Jun 2008, 19:42

Koju? :o
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 30 Jun 2008, 09:06

FM-->operativni pojmovi i simboli

POGLAVLJE 1

Operativni pojmovi

A

zasjeka (abatis) - Zapreka za vozila napravljena od srušenog drveća odsječenog na visini 1 - 2 metra iznad zemlje s obje strane puta tako da kad drveće padne bude povezano i usmjereno prema očekivanom smjeru neprijateljevog nastupanja. Kako bi zasjeka bila najučinkovitija, krošnje trebaju ostati povezane sa stablom, pasti pod kutom od 45° na put, a dubina zapreke treba biti najmanje 75 metara.

kriterij za prekid (abort criteria) – Unaprijed određen skup okolnosti, temeljen na prosudbi rizika, čijim se ispunjavanjme uspjeh operacije više ne čini vjerojatnim, te se zbog toga ona prekida. Te se okolnosti mogu odnositi na promjene: sigurnosti; raspoloživih snaga i sredstava; vremena pripreme ili vremena probe operacije; vremenskih prilika; neprijatelja; pretrpljenih gubitaka tijekom provedbe operacije ili kombinacije navedenih elemenata.

iznad površine zemlje (above ground level – AGL) – Visina zrakoplova mjerena između površine zemlje (isključujući vegetaciju i objekte koje je napravio čovjek) i visine leta zrakoplova. Visina obično nije ista kao kad se mjeri od površine mora. (Vidi visina usklađivanja).

absorbirana doza (absorbed doze) – Količina energije koju nuklearna (ili ionizirajuća) radijacija prenosi na jedinicu mase ili absorbirane tvari. Jedinica za absorbiranu dozu je centigray (centygray). (Vidi centigray i doza zračenja.)

popratna sredstva (accompanying supplies) - Sve klase opskrbnih sredstava koje postrojbe i vojnici nose sa sobom tijekom razvoja i djelovanja k cilju i od cilja bojnih djelovanja ili područja za obuku. (Vidi borbeni komplet, klase opskrbnih sredstava i temeljni komplet.)

potvrditi prijam (acknowledge) - Uputa pošiljatelja poruke kojom se od primatelja poruke traži da upozna pošiljatelja je li poruka primljena i shvaćena. Ovaj je pojam normalno uključen u elektronički prijenos zapovijedi kako bi se osiguralo da će prijamna stanica ili osoba potvrditi prijam zapovijedi. (Vidi potvrda prijama.)

potvrda prijama (acknowledgement) - Poruka od primatelja kojom se pošiljatelj upoznaje da je njegova poruka primljena i shvaćena. (Vidi potvrditi prijam.)

zvukovno izviđanje (acoustical surveillance) – Uporaba elektroničkih naprava, uključujući opremu za slušanje, snimanje i prijenos zvukova radi skupljanja informacija.

aktivna protuzračna obrana (active air defense) - Izravno obrambeno djelovanje poduzeto za poništavanje ili smanjivanje uspješnosti neprijateljskog zračnog djelovanja. Uključuje mjere kao što su uporaba zrakoplova, oružja za protuzračnu obranu, ostalog oružja kojemu protuzračna obrana nije prvotna namjena te elektroničkog ratovanja.

djelatna sastavnica (active component) – Onaj dio oružanih snaga koji služi 24 sata dnevno, 365 dana u godini sve do umirovljenja, prebacivanja u pričuvnu sastavnicu ili do otpusta iz oružanih snaga.

aktivna obrana (active defense) – Odnosi se na djelovanja pokrenuta za zaštitu snaga i sredstava od napadaja taktičkih raketnih projektila uništenjem nosača raketa ili uništavanjem raketa u letu. Aktivna obrana uključuje višeslojnu obranu u dubini uporabom zračnih, kopnenih i pomorskih proturaketnih obrambenih sustava. Uključuje i elektroničko ratovanje za ometanje neprijateljskih daljinskih ili u raketu ugrađenih sustava vođenja rakete do cilja. Aktivna se obrana provodi na razini zemljopisnog područja/ratišta.

povećavati (add) – Kod topničkih, minobacačkih i drugih gađanja ispravka kojom motritelj ukazuje na potrebu povećanja domašaja uzduž promatrane crte gađanja.

podesiti (adjust) – Naredba motritelju za početak podešavanja na određeni cilj.

podesiti vatru (adjust fire) – U topničkoj potpori: 1. Naredba ili zahtjev za početak podešavanja vatre. 2. Nadzorna metoda prilikom prijenosa poziva za vatrom kojom motritelj ukazuje da će nadzirati podešavanje vatre. Odnosi se i na minobacačku vatru.

podešavanje vatre (adjustment of fire) – Proces koji se rabi u topništvu za postizanje ispravnog smjera, domašaja i visine eksplozije (ako se koriste vremenski upaljači) topničkih projektila kada se ciljevi gađaju promatranom vatrom. Odnosi se i na minobacačku vatru.

administrativni nadzor (administrative control) – Usmjerenje ili provedba ovlasti nad podređenima ili drugim orgnanizacijama u odnosu na administraciju i potporu, uključujući organizaciju granskih snaga, nadzor izvora i opreme, personalno upravljanje, logistiku, pojedinačnu obuku i obuku postrojbe, spremnost, mobilizaciju, demobilizaciju, stegu i druga pitanja koja nisu uključena u operativne zadaće podređenih ili drugih organizacija. (Vidi zapovjedni odnosi.)

administrativno kretanje (administrative movement) – Kretanje u kojem su postrojbe i vozila raspoređeni tako da ubrzaju svoje kretanje i uštede vrijeme i snagu kada se ne očekuje neprijateljsko ometanje kretanja, osim iz zraka. (Vidi taktičko kretanje.)

istaknuta operativna baza (advanced operations base – AOB) – U specijalnim operacijama/ djelovanjima, mala privremena baza uspostavljena blizu ili unutar područja za združene specijalne operacije/djelovanja za zapovijedanje, nadzor i/ili potporu obuke ili taktičkih djelovanja specijalnih snaga. Objekti su normalno vrlo jednostavni. Baza može biti na obali ili na brodu. Ako je na obali, može uključivati uzletište, sidrište ili pristanište. Istaknutu operativnu bazu normalno nadzire i/ili podupire glavna operativna baza ili prednja operativna baza. (Vidi glavna operativna baza i prednja operativna baza.)

napredovanje za stupanje u dodir (advance to contact) – Navalno djelovanje oblikovano za uspostavljanje ili ponovno uspostavljanje dodira s neprijateljem. (Vidi kretanje za stupanje u dodir i nastupna hodnja.)

prednja zaštitnica (advance guard) – Izdvojeni dio koji se šalje ispred glavnine za osiguranje neometanog napredovanja; za zaštitu glavnine od iznenađenja; za olakšavanje napredovanja ukljanjanjem zapreka te popravkom putova i mostova; te za pokrivanje razvoja glavnine kada se ona sprema za djelovanje. Djeluje unutar domašaja potpore koju joj pruža glavnina. (Vidi gonidba, iskorištavanje uspjeha, kretanje za stupanje u dodir i nasilno izviđanje.)

prethodnica (advance party) – Skupina koja usklađuje dolazak konvoja na odredište. Na početku se može kretati zajedno s glavninom ali mora stići na odredište dovoljno prije glavnine. (Vidi hodna kolona.)

zračna luka (aerial port) – Uzletište koje je određeno za neprekidno zračno kretanje osoblja i tvari, te koje služi kao ovlaštena luka za ulazak i izlazak iz države u kojoj se nalazi. (Vidi pomorska luka.)

zračna iskrcajna luka (aerial port of debarkation – APOD) – Uzletište za potporu zračnog kretanja na kojem se osoblje i tvari iskrcavaju/istovaruju iz zrakoplova. Normalno služe kao ukrcajne luke za povratne putnike i terete.

zračna ukrcajna luka (aerial port of embarkation – APOE) - Uzletište za potporu zračnog kretanja na kojem se osoblje i tvari ukrcavaju/utovaruju u zrakoplov za početak zračnog kretanja. Mogu služiti kao iskrcajne luke za povratne putnike i terete.

obrana zračnog prostora (aerospace defense) – 1. Sve obrambene mjere za uništavanje i poništavanje sposobnosti djelovanja neprijateljskih zrakoplova i projektila te neprijateljskih svemirskih sustava. 2. Opći pojam koji obuhvaća protuzračnu obranu, obranu od balističkih raketa i obranu svemira. (Vidi obrana zraka i protuzračna obrana.)

okretnost (agility) – Sposobnost vlastitih postrojbi da djeluju brže od neprijatelja te je preduvjet za preuzimanje i držanje inicijative. Okretnost je i duševna i fizička kakvoća.

stanica za prvu pomoć (aid station) – Prvi medicinski objekt koji može pružiti poboljšanu obradu rana i ozljeda žrtava na bojištu. Ona pruža prvu razinu ocjenjivanja potrebne razine njege žrtava i provodi rutinske liječničke preglede osoblja koje je zatražilo pomoć. (Vidi postroj medicinske skrbi.)

u zraku (air) – U topničkoj potpori izvješće motritelja kojim se ukazuje da se eksplozija ili skupina eksplozija dogodila u zraku prije dodira s ciljem. Odnosi se i na minobacačku vatru. (Vidi podešavanje vatre.)

zračni desant (air assault) – Operacije/djelovanja u kojima snage za nasrtaj iz zraka (borbene, za borbenu potporu i logističku potporu), rabeći vatrenu moć, pokretljivost i cjelokupnu integraciju helikoptera u njihovim ulogama djelovanja na kopnu ili u zraku, manevriraju na bojištu pod nadzorom zapovjednika kopnenih ili zračnih snaga radi djelovanja na neprijateljske snage i njihova uništenja ili za osvajanje i držanje ključnog zemljišta. (Vidi zapovjednik operacije zračnih snaga i zračni mostobran.)

zračnoprijevozni/zračnoprijenosni (airborne) – 1. U odnosu na osoblje, postrojbe posebno obučene da se, nakon prijevoza zrakom, iskrcaju u područje napadaja ili nasrtaja bilo padobranskim iskakanjem bilo slijetanjem zrakoplova. 2. U odnosu na opremu, dijelovi opreme koji su posebno oblikovani za uporabu od zračnoprijevoznih (zračnoprijenosnih) postrojbi tijekom ili nakon iskrcavanja. 3. U odnosu na tvari, dijelovi koji čine sastavni dio zrakoplova. 4. Stanje zrakoplova od trenutka kada ga zrak podržava do trenutka kada ga zrak prestaje podržavati. Zrakoplov koji je lakši od zraka ne smatra se zračnoprijevoznim/ zračnoprijenosnim kada se nalazi na zemlji, osim usidrenih balona koji to postaju uvijek kada se pošalju u zrak.

zračno zapovjedno mjesto (airborne command post) - Odgovarajuće opremljen zrakoplov kojeg zapovjednik rabi za nadzor svojih snaga.

zračna rana upozorba i nadzor (airborne early warning and control) – Zračno motrenje i nadzor kojeg pruža zrakoplov za ranu upozorbu opremljen s radarima i sredstvima veze za nadzor sustava oružja.

zračno-desantna snaga (airborne force) - Snaga sastavljena prvenstveno od kopnenih i zrakoplovnih postrojbi organiziranih, opremljenih i osposobljenih za zračno-desantne operacije/djelovanja. To je snaga velikih sposobnosti za operacije projekcije snaga velikog razmjera provedbom zračnih desanata višerodnih sastava koji se spuštanju padobranima ili slijeću u područje.

zračno-desantna operacija/djelovanje (airborne operation) – Operacija/djelovanje koja uključuje zračno kretanje borbenih snaga i njihove logističke potpore do cilja provedbe taktičke, operativne ili strateške zadaće. Uporabljena sredstva mogu biti bilo koja kombinacija zračno-desantnih postrojbi, zračno-prijevoznih postrojbi i prijevoznih zrakoplova, ovisno o zadaći i ukupnom stanju.

zračna eksplozija (airburst) – Eksplozija bombe ili granate iznad površine za razliku od eksplozije koja nastaje pri dodiru bombe ili granate s površinom ili nakon probijanja površine.

zračna nadzorna točka (air control point - ACP) - Lako prepoznatljiva točka na zemljištu ili elektronička navigacijska pomoć kojom se osigurava potreban nadzor tijekom zračnog kretanja. Ove se točke općenito određuju u svakoj točki u kojoj se smjer leta jasno mijenja, te u svakoj drugoj točki koja se smatra potrebnom za vremensko usklađivanje ili nadzor operacije/djelovanja. (Vidi nadzorna komunikacijska točka, put najmanjeg rizika i zračni koridor.)

zračni koridor (air corridor) - Ograničen zračni smjer određen za letenje naših/prijateljskih zrakoplova kako bi se spriječilo djelovanje naših/prijateljskih snaga po našim/ /prijateljskim zrakoplovima. (Vidi zračna nadzorna točka.)

protuzračna obrana – PZO (air defense) - Sve obrambene mjere oblikovane za uništavanje neprijateljskih zrakoplova ili raketa u zemljinoj atmosferi, ili mjere za poništavanje ili smanjivanje učinkovitosti takvih napadaja iz zraka. (Vidi aktivna protuzračna obrana, obrana zračnog prostora, pasivna protuzračna obrana i gušenje protuzračne obrane.)

gušenje protuzračne obrane (air defense suppression) – U zračnim operacijama, djelovanja koja se poduzimaju za smanjivanje sposobnosti neprijateljskih nepokretnih i pokretnih sustava protuzračne obrane kako bi naše navalne zračne snage mogle djelotvorno napadati neprijateljske ciljeve.

upozorbe u protuzračnoj obrani (air defense warnings) - Stupanj vjerojatnosti neprijateljskog napadaja iz zraka sukladno sljedećim kodnim nazivima:
ŽUTO (YELLOW). Napadaj neprijateljskih zrakoplova i/ili projektila je vjerojatan. To znači da su neprijateljski zrakoplovi i/ili projektili na putu prema našem području.
CRVENO (RED). Napadaj neprijateljskih zrakoplova i/ili projektila je neizbježan ili je u tijeku. To znači da se neprijateljski zrakoplovi i/ili projektili nalaze unutar područja ili u njegovoj blizini s visokim stupnjem vjerojatnosti ulaza u područje.
BIJELO (WHITE). Napadaj neprijateljskih zrakoplova i/ili projektila nije vjerojatan. Može se objaviti prije ili nakon ŽUTOG ili CRVENOG.

stanje nadzora oružja za protuzračnu obranu (air defense weapons control status) - Stupanj nadzora vatre nametnut postrojbama koje posjeduju oružje za protuzračnu obranu, bilo da je to oružje pridodano ili ustrojbeno. Stanja nadzora oružja su: oružje slobodno, oružje vezano i oružje na čekanju. (Vidi oružje na čekanju, oružje slobodno i oružje vezano.)

iskakanje/izbacivanje iz zraka (airdrop) - Iskrcavanje osoblja ili tvarnih sredstava iz zrako-plova u letu. (Vidi zračno kretanje.)

zračni mostobran (airhead) - 1. Označeno područje na neprijateljskom ili ugroženom teritoriju koje, nakon što je osvojeno i držano, omogućuje neprekidan dolazak (iskakanjem ili slijetanjem) snaga i sredstava i daje manevarski prostor za planirane operacije/djelovanja. Normalno je to područje zauzeto tijekom nasrtajne faze zračnog desanta. 2. Određeno mjesto u području operacija koje se rabi kao baza za opskrbu i evakuaciju zrakom. Zračni mostobran sadrži dovoljno zona iskakanja/izbacivanja i slijetnih zona za osiguranje koncentracije snaga, unutarnjih komunikacijskih linija i obranu po dubini. (Vidi zračni desant i zračno-desantna operacija/djelovanje.)

crta zračnog mostobrana (airhead line) - Crta opisana ili prikazana u operativnoj zapovijedi koja označava vanjsku granicu zračnog mostobrana kojeg treba zauzeti od neprijatelja. (Vidi zračni desant i zračno-desantna operacija/djelovanje.)

zračno isključivanje (air interdiction) - Zračne operacije/djelovanja koje se provode radi uništavanja, neutraliziranja ili zadržavanja uporabe neprijateljskog vojnog potencijala prije no što se on može učinkovito uporabiti protiv naših snaga. Provode se na takvoj udaljenosti od naših snaga da nije potrebna integracija između svake zračne zadaće i vatre i kretanja naših snaga na kopnu. Normalno se provodi ispred prednje granice zapovjednika kopnenih snaga.

iskrcan (air landed) - Osoblje ili tvarna sredstva koja se premještaju zrakom i koja su iskrcana ili istovarena nakon što je zrakoplov sletio ili dok helikopter lebdi.

zrakoplovni časnik za vezu (air liaison officer - ALO) – 1. Zrakoplovni časnik dodijeljen kopnenoj postrojbi koji djeluje kao savjetnik zapovjednika kopnenih snaga u pitanjima zračnih operacija/djelovanja. 2. Najviši zrakoplovni časnik u svakoj taktičkoj skupini za zrakoplovni nadzor koji savjetuje zapovjednika i stožer kopnenih snaga o mogućnostima, ograničenjima i djelovanju zrakoplova i koji usklađuje zadaće bliske zračne potpore s elementom za vatrenu potporu. (Vidi element za vatrenu potporu i taktička skupina za zrakoplovni nadzor.)

zapovjednik zračnih snaga (air mission commander - AMC) – Zapovjednik najveće zrakoplovne postrojbe koja podupire zračni desant. Odgovoran je za sve ukrcane vojnike i za usklađivanje cjelokupne potpore od uzlijetanja do slijetanja.

prebacivanje zrakom (air movement) – Zračni prijevoz postrojbi, osoblja, opskrbnih sredstava, opreme i tvari.

zračno izviđanje (air reconnaissance) – Skupljanje obavještajnih informacija primjenom vizualnog motrenja i/li senzora u zrakoplovima. Uporaba zrakoplova za dobivanje informacija o zemljištu, vremenu, te rasporedu, sastavu, kretanju, objektima, komunikacijskim linijama i elektroničkim emitiranjima i emitiranjima sredstava veze neprijateljskih snaga. Uključuje i podešavanje topničkih vatri, te sustavno ili slučajno motrenje kopnenih borbenih područja, ciljeva i/ili zračnih sektora. (Vidi izviđanje.)

područje nadzora zračnoga prostora (airspace control area – ACA) – Zračni prostor određen granicama područja operacija/djelovanja koji može biti podijeljen u podpodručja nadzora zračnoga prostora.

osoba ovlaštena za nadzor zračnoga prostora (airspace control authority - ACA) – Zapovjednik određen za preuzimanje cjelokupne odgovornosti za sustav nadzora zračnoga prostora u području nadzora zračnoga prostora. Ako se tako odluči, najčešće zapovjednik zrakoplovne sastavnice združene snage ima odgovornost za sva zračna djelovanja iznad visine usklađivanja i ispred prednje granice područja operacija zapovjednika kopnene sastavnice združene snage. (Vidi područje nadzora zračnoga prostora i visina usklađivanja.)

nadzor zračnoga prostora u borbenoj zoni (airspace control in the combat zone) – proces koji se rabi za povećanje borbene učinkovitosti promicanjem sigurne, uspješne i elastične uporabe zračnoga prostora. Nadzor zračnoga prostora provodi se radi sprječavanja bratoubojstva, poboljšanja protuzračnih djelovanja i omogućavanja veće elastičnosti operacija/djelovanja. Nadzor zračnoga prostora ne narušava ovlasti koje imaju zapovjednici za odobravanje, odbijanje ili zabranu provedbe borbenih operacija/djelovanja. (Vidi osoba ovlaštena za nadzor zračnoga prostora, usklađeni zračni prostor i zapovijed za nadzor zračnoga prostora.)

mjere nadzora zračnoga prostora (airspace control measures) – Pravila, mehanizmi i smjernice vođene združenom doktrinom i definirane planom nadzora zračnoga prostora kojima se nadzire uporaba zračnoga prostora određenih dimenzija. (Vidi nadzorna zona zračnoga prostora visoke gustoće, put najmanjeg rizika, standardna uporaba letnog smjera zrakoplova kopnene vojske i tranzitni smjer na maloj visini.)

zapovijed za nadzor zračnoga prostora (airspace control order – ACO) – Zapovijed kojom se primjenjuje plan nadzora zračnoga prostora, a koja daje detalje o odobrenim zahtjevima za mjere nadzora zračnoga prostora. Objavljuje se kao dio zapovijedi za zračne zadaće ili kao zaseban dokument. Uključuje privremene mjere nadzora zračnoga prostora i određuje koja je organizacija ima nadzorne ovlasti nad njima. (Vidi mjere nadzora zračnoga prostora.)
usklađeni zračni prostor (airspace coordination area - ACA) – Kod vatrene potpore, ograničavajuća mjera usklađivanja vatrene potpore kojom se u borbenom području određuje trodimenzionalna kutija na nebu u kojoj su naši zrakoplovi razumno sigurni od površinskih vatri naših snaga. Zrakoplovi i neizravne vatre odvojeni su vremenom, prostorom ili visinom. Svrha usklađenog zračnog prostora jest omogućavanje istodobnog napadaja na ciljeve koji su blizu jedni drugima, a na koje se djeluje višestrukim sredstvima vatrene potpore, od kojih je jedno za zračnu potporu.

zračni udar (air strike) - Napadaj na određene ciljeve lovcima, bombarderima ili borbenim helikopterima. Može se sastojati od nekoliko zračnih organizacija pod jednim zračnim zapovjedništvom.

zračna nadmoć (air superiority) – Onaj stupanj prevlasti u borbenom prostoru koju jedna snaga ima nad drugom snagom, a koji toj snazi i njezinim povezanim kopnenim, morskim i zračnim snagama omogućava provedbu operacija/djelovanja u određenom vremenu i prostoru bez velikog miješanja druge snage.

zračna potpora (air support) - Svi oblici potpore koje zračne snage pružaju snagama na kopnu ili moru.

operativno središte za zračnu potporu (air support operations center - ASOC) - Operativno središte za zračnu potporu planira, usklađuje i usmjerava taktičku zračnu potporu kopnenih snaga. Smješteno je zajedno sa zapovjedništvom korpusa/zbornog područja ili drugim odgovarajućim zapovjedništvom kopnenih snaga koje usklađuje i vodi blisku zračnu potporu i drugu taktičku zračnu potporu.

savez (alliance) – Ishod službenih sporazuma/ugovora između dvije ili više država za ostvarenje širokih, dugoročnih ciljeva koji promiču zajedničke interese svojih članova. (Vidi koalicija i višenacionalne operacije.)

dodjela (allocation) – U općem smislu, raspodjela ograničenih izvora između konkurentskih zahtjeva za njihovom uporabom. Osebujne dodjele su dodjele zrakoplova (zračnih naleta), snaga, prijevoznih sredstava, nuklearnog oružja i dr.

dopušteni teret (allowable load) – Ukupni teret kojeg zrakoplov može prenijeti preko dane udaljenosti, uzimajući u obzir težinu i obujam tereta.

pomoćno zapovjedno mjesto (alternate command post) – Svako mjesto kojeg zapovjednik određuje za preuzimanje funkcija zapovjednog mjesta kada temeljno zapovjedno mjesto postane neuporabljivo. Može biti dijelom ili potpuno opremljeno i popunjeno osobljem, ili to može biti zapovjedno mjesto podređene postrojbe. (Vidi zapovjedno mjesto.)

pomoćni položaj (alternate position) - Položaj dan oružju, postrojbi ili pojedincu koji se zaposjeda kada temeljni položaj postane neodrživ ili neprikladan za provedbu njihove zadaće. Pomoćni je položaj smješten tako da pojedinac može nastaviti s ispunjavanjem svoje izvorne zadaće. (Vidi dopunski položaj, temeljni položaj i uzastopni položaji.)

pomoćni put opskrbe (alternate supply route – ASR) – Put ili putovi koji se određuju u području operacija za preuzimanje prometa kada glavni put opskrbe postane onesposobljen ili zakrčen. (Vidi glavni put opskrbe.)
točka razmjene bolničkih kola (ambulance exchange point – AXP) – Mjesto gdje se pacijent prebacuje iz jednih bolničkih kola u druga na putu ka medicinskom objektu.

zasjeda (ambush) - Iznenadni napadaj vatrom s prikrivenih položaja na neprijatelja koji se kreće ili je privremeno zaustavljen.


točka opskrbe streljivom (ammunition supply point - ASP) - Mjesto što bliže prednjoj crti gdje se streljivo dijeli postrojbama korisnicima na temelju teritorijalne podjele, ili gdje postrojba korisnik prima, skladišti, prepakira i dijeli streljivo podređenim postrojbama.

točka prijenosa streljiva (ammunition transfer point - ATP) - Mjesto koje se određuje u području logističke potpore (pozadina) brigade kako bi se smanjila udaljenost koju prevaljuju vozila za opskrbu. Početne zalihe za svaku brigadnu stanicu za prijenos streljiva nalaze se na kamionima i poluprikolicama u logistici korpusa/zbornog područja, a sastoje se od sredstava velikog obujma i težine.

pomorsko-desantna operacija/djelovanje (amphibious operation) - Napadaj proveden s mora mornaričkim i desantnim snagama ukrcanim na brodovlje ili splavi koji uključuje iskrcavanje na neprijateljsku ili potencijalnu neprijateljsku obalu. Kao cjelina, pomorsko-desantna operacija/djelovanje uključuje slijedeće faze: a. planiranje – Razdoblje od izdavanja početnih smjernica do ukrcavanja. b. ukrcavanje – Razdoblje tijekom kojeg se snage, sa svojom opremom i opskrbnim sredstvima ukrcavaju na dodijeljeno brodovlje. c. proba – Razdoblje tijekom kojeg se operacija proba radi: (1) provjere ispravnosti planova, vremena pojedinih dijelova operacije, te borbene spremnosti sudjelujućih snaga; (2) osiguranja da svi postroji budu dobro upoznati s planom; i (3) provjere veza. d. kretanje – Razdoblje tijekom kojeg se različite sastavnice pomorsko-desantnih snaga kreću od mjesta ukrcavanja do ciljeva. e. nasrtaj – Razdoblje od dolaska glavnih desantnih snaga u područje cilja do ostvarenja zadaće pomorsko-desantne snage.

element za raščlambu i nadzor (analysis and control element – ACE) – Temeljni dio unutar G2 za nadzor operacija/djelovanja obavještajnog i elektroničkog ratovanja. On provodi upravljanje prikupljanjem informacija, proizvodi obavještajno znanje iz svih izvora, pruža tehničku pomoć u obavještajnom i elektroničkom ratovanju i dostavlja obavještajne podatke i podatke o ciljevima u svim vojnim operacijama/djelovanjima.

tim za raščlambu i nadzor (analysis and control team – ACT) – Ustrojbeni tim koji se nalazi u vojnoj obavještajnoj satniji za izravnu potporu, a koji pruža S2 u manevarskoj brigadi sposobnosti za autmatsku obradu, raščlambu i dostavljanje obavještajnih informacija. Za razliku od elementa za raščlambu i nadzor koji djeluje na višim razinama, tim za raščlambu i nadzor obično nije pod operativnim nadzorom S2 brigade.

protuterorizam (antiterrorism) – Obrambene mjere koje se rabe za smanjenje osjetljivosti pojedinaca i vlasništva na teroristička djela, uključujući i ograničeni odgovor od strane lokalnih vojnih snaga. (Vidi borba protiv terorizma.)

nastupna hodnja (approach march) – Taktičko kretanje koje naglašava brzinu pred taktičkim razvojem. Koristi se kada je neprijateljski položaj poznat, omogućujući napadajnoj snazi da se kreće većom brzinom sa smanjenom fizičkom sigurnošću i raspršenošću. Nastupna hodnja završava se na napadajnom položaju, u očekujućem području ili na nasrtajnom položaju. Može se koristiti za prijelaz u napadaj. Snage koje imaju zadaću slijediti i preuzeti napadaj i pričuvne snage mogu isto provoditi nastupnu hodnju. (Vidi kretanje za uspostavljanje dodira.)

prosudba područja (area assessment) – U nekonvencionalnom ratovanju, skupljanje određenih informacija koje određuje zapovjednik, a koje počinje odmah nakon ubacivanja snaga u neprijateljsko područje. To je neprekidno djelovanje koje potvrđuje, ispravlja, pobija ili dodaje obavještajne informacije dobivene iz studije područa i drugih izvora prije ubacivanja snaga.

nadzor nad štetama u području (area damage control - ADC) - Mjere poduzete prije, tijekom i nakon neprijateljskog djelovanja, te katastrofa nastalih radom prirode ili ljudi, za smanjenje vjerojatnosti nastanka šteta i najvećeg smanjivanja njihovih učinaka. Proces uključuje neprekidno planiranje i djelovanje oblikovano za minimiziranje šteta te sustavni pristup rješavanja utjecaja koje štete imaju na operaciju/djelovanje. (Vidi operacije/djelovanja u vlastitoj pozadini.)

obrana područja (area defense) – Oblik obrane koji se više usredotočuje na to da neprijatelju onemogući pristup određenom zemljištu za određeno vrijeme, a manje na njegovo izravno uništenje. Zapovjednik može provoditi obranu područja korištenjem međusobno podupirućih položaja po dubini. (Vidi obrambene operacije/ /djelovanja.)

područje utjecaja (area of influence) - Zemljopisno područje u kojem zapovjednik može manevrom ili sustavima vatrene potpore pod svojim zapovijedanjem ili nadzorom izravno utjecati na operacije/djelovanja.

područje obavještajne odgovornosti (area of intelligence responsibility) – Područje dodijeljeno zapovjedniku u kojem je on odgovoran za pružanje obavještajnih informacija pomoću sredstava koja su mu na raspolaganju.

područje interesa (area of interest - AOI) - Ono područje skrbi zapovjednika, koje uključuje područje utjecaja, susjedna područja i širi se u dubinu neprijateljskog teritorija sve do ciljeva tekućih ili planiranih operacija/djelovanja. To područje uključuje i područja zauzeta od neprijateljskih snaga koje bi mogle ugroziti provedbu zadaće. To je zemljopisno područje iz kojeg zapovjednik prikuplja obavještajne informacije i podatke potrebne za provedbu uspješnih djelovanja te za planiranje budućih operacija/djelovanja. Uključuje bilo koje neprijateljske snage ili značajke okruženja koje će bitno utjecati na provedbu zapovjednikove zadaće. (Vidi borbeni prostor i područje operacija/djelovanja.)

ograničeno područje (area of limitation) – Definirano područje u kojem su postavljena posebna ograničenja za jačinu sukobljenih ili neprijateljskih snaga. Normalno, gornja ograničenja određuju se za broj i vrstu postrojbi, tankova, protuzračnih oružja, topništva i drugih oružnih sustava.

područje operacija/djelovanja (area of operations - AO) – Zemljopisno područje, uključujući i zračni prostor iznad njega, obično određeno prednjom, zadnjom i bočnim granicama, kojeg viši zapovjednik dodjeljuje nižem zapovjedniku, a u kojem je niži zapovjednik odgovoran i ovlašten za provedbu vojnih operacija/djelovanja. (Vidi borbeni prostor i područje interesa.)

područje odgovornosti (area of responsibility) - Određeno područje u kojem je zapovjedniku jasno dodijeljena odgovornost za razvoj i održavanje vojnih baza i instalacija, za nadzor kretanja te za planiranje i provedbu operacija/djelovanja koje provode postrojbe pod njegovim nadzorom.

izviđanje područja (area reconnaissance) – Oblik izvidničkog djelovanja koji predstavlja usmjereni napor za stjecanje detaljnih informacija o zemljištu ili djelovanju neprijatelja unutar imenovanog područja, kao što su grad, vododjelnica, šuma ili drugi objekti i oblici kritični za operaciju/djelovanje. Izviđanje područja može biti izviđanje jedne točke, kao što je most ili neki infrastrukturni objekt. (Vidi izviđanje smjera i izviđanje zone.)

sigurnost područja (area security) – Oblik sigurnosnih djelovanja koji uključuje izviđanje područja, operacije/djelovanja u vlastitoj pozadini, sigurnost određenog osoblja, konvoja, objekata i kritičnih točaka na glavnom putu opskrbe. (Vidi izviđanje područja i operacije/djelovanja u vlastitoj pozadini.)

potpora u području (area support) – Metoda logističke i zdravstvene borbene potpore u kojoj su odnosi izravne logističke potpore određeni mjestom postrojbe koja treba potporu. Podređene postrojbe za izravnu potporu pružaju potporu u području postrojbama koje su smještene u područjima odgovornosti ili prolaze kroz njih. (Vidi područje odgovornosti.)

borbeno izviđanje (armed reconnaissance) - Zadaća s prvotnom svrhom pronalaženja prikladnih ciljeva i napadaja na njih (kao što su neprijateljska sredstva, osoblje i objekti) u dodijeljenim općim područjima ili uzduž dodijeljenih kopnenih komunikacijskih smjerova, a ne u svrhu napadaja na unaprijed određene ciljeve.

crta razgraničenja u primirju (armistice demarcation line) – Zemljopisno definirana crta s koje se sukobljene snage razdvajaju i povlače na svoje strane nakon potpisivanja sporazuma o primirju ili prekidu vatre.

zapovijedanje i nadzor Kopnene vojske nad zračnim prostorom (Army airspace command and control - A2C2) – Nadzor nad zračnim prostorom od strane Kopnene vojske kojim se usklađuju istodobno djelovanje korisnika zračnog prostora radi provedbe dodijeljenih zadaća.

topnička priprema (artillery preparation) - Topnička vatra provedena prije napadaja za uništavanje, neutraliziranje ili gušenje neprijateljske obrane, narušavanje veza i remećenje neprijateljske obrane. To je veliki obujam vatre koji se otvara u skladu s vremenskim rasporedom. Vatre normalno počinju prije sata-S, a mogu se nastaviti i nakon njega. Mogu početi u unaprijed određeno vrijeme ili prema pozivu. Trajanje pripreme ovisi o različitim čimbenicima, kao što su potrebe za vatrenom potporom cijele snage, broj ciljeva i broj topničkih oružja, te dostupno streljivo.

bok/ovi pogodan/ni za napadaj (assailable flank(s)) - Izloženi neprijateljski bok/ovi koji je osjetljiv na obuhvat. Da bi bok bio pogodan za napadaj on mora imati dovoljno manevarskog prostora za manevar napadajne snage.

nasrtaj (assault) - 1. Vrhunac napadaja kojim se stupa u fizički dodir s neprijateljem i vodi borba prsa o prsa. 2. Razdoblje u pomorsko-desantnoj operaciji/djelovanju od prijelaza polazne crte prvog vala do osvajanja početnih ciljeva. 3. Faza padobransko-desantne ili helikoptersko-desantne operacije/djelovanja koja počinje iskrcavanjem desantnih snaga u planirano područje, a nastavlja se napadajem na ciljeve i učvršćenjem na početnom zračnom mostobranu. 4. Razdoblje kod prijelaza rijeke od prijelaza prvog vala do osiguranja početnog riječnog mostobrana i prijenosa odgovornosti na zapovjednika prijelaza. 5. Provesti kratak, nasilan, ali dobro organiziran napadaj na lokalni cilj, kao što je strojničko gnijezdo ili utvrđeni položaj.

nasrtajni/brzi prodor (assault breach) – Taktika izradbe prolaza koju rabe male postrojbe (satnije i vodovi) za probijanje neprijateljskih zaštitnih zapreka i zauzimanje oslonca unutar njegove obrane. Normalno se radi o vrlo decentraliziranom djelovanju s akcijama gušenja i smanjivanja neprijateljskog otpora i osiguravanja oslonca sinkroniziranim na razini voda i satnije.

nasrtajno zapovjedno mjesto (assault command post) – Jednostavno, privremeno zapovjedno mjesto koje se uspostavlja za provedbu kritičnih funkcija zapovijedanja i nadzora kod pomorskog, padobranskog ili helikopterskog desanta. Nasrtajno zapovjedno mjesto služi kao rana veza u nasrtaju ili razvoju snaga na kopnu i prvog višeg zapovjedništva taktičkih snaga. Doktrinarne funkcije nasrtajnog zapovjednog mjesta prenose se na taktičko, temeljno i pozadinsko zapovjedno mjesto kada ona stignu i postanu operativna.

nasrtajni postroj (assault echelon) – Onaj dio snaga koji je određen za početni nasrtaj na cilj. (Vidi pozadinski postroj i prateći postroj.)

nasrtajna vatra (assault fire) – 1. Vatra koju napadajne snage otvaraju prilikom približavanja neprijatelju. 2. U topništvu, izvanredno precizna, razorna vatra koja se otvara na točkaste ciljeve na maloj udaljenosti.

nasrtajna snaga (assault force) - 1. Kod pomorskog, padobranskog ili helikopterskog desanta postrojbe koje trebaju zauzeti mostobran. 2. One postrojbe zadužene za prolaz kroz otvor u neprijateljskim utvrđenim položajima ili točkama i zauzimanje cilja ili za dovršenje uništavanja neprijatelja. 3. Snage koje su dobile zadaću da osvoje neki objekt u napadaju.

nasrtajna faza (assault phase) - 1. Ona faza padobranskog, helikopterskog ili pomorskog desanta, te prijelaza rijeke koja počinje dolaskom nasrtajnih snaga u planirano područje i svršava kada su svi ciljevi nasrtaja osvojeni. 2. Ono razdoblje tijekom napadaja koje počinje kada nasrtajne snage napreduju sa svojih nasrtajnih položaja, a svršava kada je cilj osvojen i učvršćen. (Vidi padobransko-desantna operacija/djelovanje, pomorsko-desantna operacija/djelovanje, prijelaz rijeke i zračni desant.)

nasrtajni položaj (assault position) - U napadaju, položaj između polazne crte i cilja s kojeg snage nasrću na cilj. U idealnim uvjetima to je zadnji zaklonjeni i prikriveni položaj prije dosizanja cilja (poglavito rabljen od pješaštva koje se iskrcalo iz vozila). (Vidi granica napredovanja i vjerojatna crta razvoja.)

područje prikupljanja (assembly area) – 1. Područje u kojem se postrojba prikuplja i priprema za buduće djelovanje. 2. U opskrbnim objektima, područje za skupljanje i kombiniranje dijelova u nove sklopove i komplete.

stalno dodijeliti (assign) – 1. Staviti postrojbe ili osoblje u organizaciju u kojoj će to biti relativno trajno i/ili gdje takva organizacija nadzire, upravlja i pruža logističku potporu postrojbama ili osoblju kao temeljnu funkciju, ili veći dio funkcija koje te postrojbe ili osoblje provode u matičnoj postrojbi ili organizaciji. 2. Dati pojedincima određene dužnosti ili funkcije gdje su takve dužnosti ili funkcije relativno trajne. (Vidi pridodati.)

pridodati (attach) – Privremeno stavljanje postrojbi ili osoblja u organizaciju gdje je to stavljanje relativno privremeno. Na temelju ograničenja nametnutih u zapovijedi za pridodavanje, zapovjednik postrojbe, postrojba ili organizacija koja prima pridodanu postrojbu provodit će isti stupanj zapovijedanja i nadzora kao i nad svojim ustrojbenim postrojbama i osobljem. Međutim, odgovornost za premještaj i promicanje osoblja, nesudsko kažnjavanje, upućivanje na vojni sud i druge administrativne akcije normalno će biti zadržana u matičnoj postrojbi ili organizaciji. (Vidi operativni nadzor, operativno zapovijedanje, stalno dodijeliti i ustrojben.)

napadaj (attack) – Oblik navalne operacije znakovit po usklađenom kretanju uz potporu vatre. Može biti određen kao glavni ili pomoćni napadaj. Temeljne mogućnosti provedbe napadaja uključuju brzi napadaj, pripremljeni napadaj, preventivni napadaj/ispad, prepad, lažni napadaj i demonstraciju. (Vidi brzi napadaj, demonstacija, lažni napadaj, navalne operacije, prepad, preventivni napadaj/ispad, pripremljeni napadaj i protunapadaj.)

napadaj vatrom (attack by fire) – Vatre (izravne ili neizravne) koje se otvaraju za uništenje neprijatelja s udaljenosti, uobičajeno kada zadaća ne traži ili ne podupire zauzimanje cilja/objekta. Ova se zadaća obično daje potpornim elementima tijekom navale te kao zadaća protunapadaja za pričuvu tijekom obrambenih operacija/djelovanja. Napadaj vatrom nije povezan s manevarskom snagom. Kada dodjeljuje tu zadaću, zapovjednik mora točno odrediti svrhu vatre – uništiti, vezati ili ugušiti. (Vidi čelni napadaj i potpora vatrom).

napadajni položaj (attack position) - Posljedni položaj kojeg je zauzeo ili prešao nasrtajni postroj prije prijelaza polazne crte. (Vidi nasrtajni položaj.)

iscrpljivanje (attrition) - Smanjenje učinkovitosti snaga uzrokovano gubitkom osoblja i tvarnih sredstava.

ovjeriti (authenticate) – Poziv upućen glasom ili elektroničkim sredstvima za provjeru vjerodostojnosti poruke.

ovjera (authentication) – 1. Mjera sigurnosti za zaštitu sustava veze od lažnih prijenosa ili simulacija uspostavljanjem ispravnosti prijenosa, poruke ili izvornika. 2. Sredstva za prepoznavanje pojedinaca i potvrđivanje njihove prihvatljivosti za prijam određenih kategorija informacija. 3. Dokaz ispravnog potpisa ili žiga da je dokument nepatvoren i služben. 4. Kod prihvata prebjega proces kojim se potvrđuje identitet prebjega.

popis odobrenih sredstava za skladištenje (authorized stockage list - ASL) - Popis stavki svih klasa opskrbnih sredstava odobrenih za skladištenje na određenoj razini opskrbe.

automatska doopskrba (automatic resupply) – Doopskrba koja je potpuno isplanirana prije ubacivanja specijalnih snaga u područje operacija, a provodi se u unaprijed dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu ako nije došlo do promjena koje traže specijalne snage nakon ubacivanja. (Vidi doopskrba po pozivu i izvanredna doopskrba.)

prilaz (avenue of approach) - Zračni ili kopneni smjer napadajne snage određene veličine koji na svom putu vodi k cilju ili ključnom zemljištu.

zrakoplovni borbeni element (aviation combat element – ACE) – Element marinske zračno-kopnene namjenski organizirane snage koji je namjenski organiziran za pružanje svih ili dijela funkcija zrakoplovstva marinskog korpusa u različitim stupnjevima na temelju taktičke situacije te zadaće i veličine marinske zračno-kopnene snage. Te su funkcije zračno izviđanje, borba protiv ciljeva u zraku, potpora desanta, navalna zračna potpora, elektroničko ratovanje i nadzor zrakoplova i raketa. Zrakoplovnii borbeni element organizira se oko zrakoplovnog zapovjedništva i različitih je veličina, od pojačane helikopterske eskadrile do jednog ili više marinskih zrakoplovnih krila/pukovnija. Normalno se u marinskoj zračno-kopnenoj namjenski organiziranoj snazi nalazi samo jedan zrakoplovni borbeni element.

os napredovanja (axis of advance) - Opći smjer napredovanja, imenovan u svrhu nadzora, koji se pruža ka neprijatelju. Znak osi napredovanja grafički iskazuje zapovjednikovu namjeru, kao što je izbjegavanje naseljenih područja ili obuhvat neprijateljskih snaga. Prati zemljište odgovarajuće veličini snaga dodijeljenih osi, te se često radi o putu, skupini putova ili određenom nizu mjesta/položaja. Zapovjednik može manevrirati svojim snagama i vatrama potpore s bilo koje strane osi tako da postrojba ostaje usredotočena na os i na cilj. Otkloni od dodijeljene osi ne smiju smetati manevar susjednih postrojbi bez ranijeg odobrenja višeg zapovjednika. Neprijateljske snage koje ne prijete sigurnosti ili ne ugrožavaju provedbu zadaće mogu se obići. Os napredovanja ne rabi se za nadzor zemljišta ili za čišćenje neprijateljskih snaga s određenih mjesta/položaja. U tu se svrhu uobičajeno dodjeljuju međuciljevi. (Vidi kretanje za uspostavljanje dodira, napadaj, navalne operacije i smjer napadaja.)

azimut (azimuth) - Azimut jest vodoravni kut, mjeren u smjeru kazaljke na satu između po-četnog azimuta i crte prema promatranoj ili imenovanoj točki. Postoje tri temeljna (početna) smjera ili azimuta: pravi, mrežni i magnetski. (Vidi magnetski azimut, mrežni azimut i pravi azimut.)
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 30 Jun 2008, 09:15

B

povratni brifing (backbrief) – Brifing kojeg podređeni podnose zapovjedniku da bi se provjerilo kako podređeni namjeravaju provesti svoje zadaće. To je brifing zapovjednik-zapovjednik ili jedan-na-jedan brifing. On ima dva oblika: 1. Nakon operativne zapovijedi kako bi osigurali da podređeni razumije svoju zadaću. 2. Kada pojedini zapovjednik podnosi brifing kako će provesti zadaću. (Vidi brifing potvrđivanja).
povratni prijevoz (backhaul) – Uporaba prijevoznih sredstava koja su, nakon što su iskrcala svoj temeljni teret, raspoloživa za prijevoz ljudi i tvari s mjesta iskrcavanja na drugo mjesto na putu prema odredištu na koje se prijevozna sredstva moraju vratiti.

baražna vatra (barrage fire) – Vatra koja je prvenstveno namijenjena za ispunjavanje volumena određenog prostora ili područja, a manje je usmjerena određeno na dani cilj.

širokopojasno/baražno elektroničko ometanje (barrage jamming) - Istodobno elektroničko ometanje širokog pojasa frekvencija. (Vidi elektroničko ometanje.)

pregrada (barrier) – Usklađeni niz zapreka oblikovan za usmjeravanje, ograničavanje, zadržavanje ili zaustavljanje kretanja neprijateljskih snaga ili za nanošenje neprijatelju dodatnih gubitaka u osoblju, vremenu i opremi. Pregrade mogu biti prirodne, umjetne ili njihova kombinacija. (Vidi zasjeka, operacije/djelovanja protupokretljivosti i zapreka.)

baza (base) - 1. Mjesto na kojem se planiraju ili s kojeg se podupiru operacije/djelovanja. 2. Područje ili mjesto s objektima koji pružaju logističku ili drugu potporu. 3. Zračna luka ili nosač zrakoplova za zrakoplove koji im pripadaju. 4. Položaj jedne ili više postrojbi koji ima jasno određen prednji kraj kružne obrane s određenim nadzornim točkama prilaza i nadzorom prometa. Sve postrojbe ili aktivnosti koje se provode unutar baze su pod operativnim nadzorom jednog zapovjednika za sigurnosne operacije/djelovanja.

skupina baza (base cluster) - Baze u vlastitoj pozadini grupirane za vođenje operacija/ /djelovanja u vlastitoj pozadini ili za druge svrhe povezane s borbenom zadaćom, tako da se međusobno štite i olakšavaju zapovijedanje i nadzor. Skupina baza nema jasno određen prednji kraj kružne obrane ili uspostavljene točke prilaza za cijelu skupinu. Sve baze unutar skupine su pod operativnim nadzorom jednog zapovjednika za sigurnosne operacije/djelovanja.

operativno središte skupine baza (base cluster operations center - BCOC) – Jednostavno zapovjedno mjesto kojeg uspostavlja zapovjednik skupine baza za usklađivanje sigurnosnih potreba između baza te za provedbu ograničenih sigurnosnih operacija/djelovanja.

obrana baze (base defense) – Lokalne vojne mjere, i redovite i hitne, potrebne za poništavanje ili smanjivanje učinkovitosti neprijateljskih napadaja na bazu ili sabotaža u njoj kako bi se osiguralo da su najveći kapaciteti objekata u bazi dostupni drugim snagama. To su obrambene mjere koje provodi baza s ciljem pružanja unutarnje sigurnosti i sigurnosti kružne obrane. Mjere uključuju organiziranje i pripremanje osoblja i opreme za obranu baze sve dok vojna policija ili taktičke borbene snage ne odgovore na prijetnju. Ponekad se koristi pojam obrambene operacije/ /djelovanja baze (base defense operations).

operativno središte obrane baze (base defense operations center – BDOC) – Jednostavno zapovjedno mjesto kojeg uspostavlja zapovjednik baze za planiranje, usklađivanje i nadzor obrambenih operacija/djelovanja baze kako bi se osigurala zaštita osoblja, opreme i izvora od neprijateljskog napadaja.

snage za brzi odgovor u obrani baze (base defense reaction forces) – Snage koje se sastoje od osoblja ili dijelova postrojbi dodijeljene određenoj bazi s odgovornošću brzoga jačanja obrane baze ili odgovora na nepredviđene prijetnje.

stanje obrane baze (base defense status) – Dvoznakovni pokazatelj određen prosudbom obrane i postotkom osoblja koje se fizički nalazi u kružnoj obrani baze. Prvi znak je slovni (A-G) i odnosi se na razvoj obrane baze. Drugi znak je brojčani (1-9) i odnosi se na postotak vojnika koji se fizički nalaze u kružnoj obrani baze.

zona obrane baze (base defense zone – BDZ) – Zona zračne obrane koja se uspostavlja oko zračne baze, a veličina joj je određena na temelju domašaja protuzračnih oružnih sustava malog domašaja koji brane bazu. U zonama obrane baze uspostavljaju se posebni postupci za ulazak, izlazak i identifikaciju. (Vidi obrana baze i protuzračna obrana.)

temeljni komplet (basic load) – Količina opskrbnih sredstava i streljiva koju čuva, nosi i nadzire određena organizacija. Određuje ga nadređeno zapovjedništvo na temelju zadaće i raščlambe neprijatelja.

namjenski organizirane snage bojne (battalion task force) – 1. Privremeno grupiranje postrojbi pod jednim zapovjednikom za provedbu određene operacije/djelovanja ili zadaće. 2. Polutrajna organizacija postrojbi pod jednim zapovjednikom ustrojena za provedbu trajnije, posebne zadaće. 3. Postrojba jačine bojne, sastavljena od više rodova, koja ima zapovjedništvo bojne, najmanje jednu stalno dodijeljenu postrojbu veličine satnije i najmanje jednu pridodanu postrojbu veličine satnije iz nekog drugog borbenog roda ili roda borbene potpore. (Vidi namjenski organizirane snage i organizacija za zadaću.)

bitka (battle) – Niz povezanih taktičkih bojeva koji traje duže od boja, uključuje veće snage, te može utjecati na tijek pohoda. Bitke se događaju kada se zapovjednici divizija, korpusa/zbornih područja i armija bore za važne ciljeve. Mogu biti kratkotrajne i provoditi se na relativno malim područjima ili trajati više tjedana te pokriti prostrana područja. (Vidi boj, glavna operacija i pohod.)

borbeno zapovijedanje (battle command - BC) – Vještina borbenog odlučivanja i vođenja. Uključuje nadzor operacija/djelovanja i motiviranje vojnika i njihovih organizacija za provedbu zadaća. Uključuje vizualizaciju trenutnog stanja i budućeg stanja, te stvaranje zamisli operacija/djelovanja za prijelaz s jedne na drugu uz najmanju cijenu. Uključuje i dodjelu zadaća, prioritiziranje i dodjelu izvora, odabir kritičnog vremena i mjesta djelovanja i poznavanje kako i kada raditi promjene i prilagodbe tijekom borbe.

prosudba borbene štete (battle damage assesment - BDA) - Pravodobna i precizna ocjena štete nastale djelovanjem vojne snage, bilo smrtonosne ili nesmrtonosne, na određenom cilju ili objektu. Prosudba borbene štete može se primijeniti na uporabu svih vrsta oružnih sustava (zračnih, kopnenih, pomorskih i oružnih sustava specijalnih snaga) u cjelokupnom nizu vojnih operacija/djelovanja. To je prvenstveno obavještajna odgovornost koja traži ulazne podatke od posluga oružnih sustava. Sastoji se od prosudbe fizičke štete, prosudbe funkcionalne štete i prosudbe sustava za pronalaženje i praćenje ciljeva. U NATO-u se koristi pojam battle damage.

prosudba borbene štete i popravak (battle damage assesment and repair - BDAR) – Brza akcija koja vraća oštećeno sredstvo ili sklop u stanje potpune ili djelomične spremnosti za djelovanje. Popravke su često privremene. (Vidi skidanje uporabljivih dijelova/raskompletiranje.)

borbeni dril/uvježbavanje(battle drill) – Standardizirane akcije koje se provode kao odgovor na uobičajena događanja na bojištu. Namijenjene su za prilike u kojima treba brzo djelovati. To su obično akcije posluga, desetina, vodova i satnija koje su upamćene i provedene na isti način u svim uvjetima.

uređivanje prometa na bojištu (battlefield circulation control - BCC) - Zadaća vojne policije koja uključuje izviđanje i motrenje putova, nadzor prometa na glavnom putu opskrbe, nadzor zaostalih vojnika i izbjeglica te skupljanje, izvješćivanje i raspodjelu informacija.

radni okvir bojišta (battlefield framework) – Ukupna struktura bojišta koja se na taktičkoj razini rata sastoji se od četiri međupovezane sastavnice: područja interesa, područja operacija/djelovanja, borbenog prostora i organizacije bojišta. Radni okvir bojišta pruža način na koji zapovjednici povezuju svoje snage s neprijateljem u odnosu na vrijeme, prostor i svrhu. Primjenjuje i kod slijednih (linearnih) bojišta i kod isprekidanih bojišta. (Vidi borbeni prostor, područje interesa, područje operacija/djelovanja i područje utjecaja.)

operativni sustav na bojištu (battlefield operating system - BOS) – Glavne funkcije koje se provode na bojištu, a olakšavaju integraciju, usklađivanje, pripremu i provedbu operacija/djelovanja združenih rodova za uspješnu provedbu operacija/djelovanja kopnene vojske i ostvarenje vojnih ciljeva koje određuje operativni zapovjednik. Uključuju: obavještajne poslove; manevar; vatrenu potporu; pokretljivost, protupokretljivost i preživljavanje; protuzračnu obranu; logističku potporu, te zapovijedanje i vezu.

organizacija bojišta (battlefield organization) – Uređenje i sinkronizacija svih aktivnosti na bojištu u području operacija/djelovanja za provedbu istobodnih dubokih, bliskih i operacija/djelovanja u vlastitoj pozadini. (Vidi bliske operacije(djelovanja, duboke operacije/djelovanja, istodobni napadaj u dubini i operacije/djelovanja u vlastitoj pozadini.)

vizualizacija bojišta (battlefield visualization) - Proces kojim zapovjednik stvara jasno razumijevanje svog trenutnog stanja u odnosu na neprijatelja i okruženje, zamišlja željeno krajnje stanje te nakon toga stvara sliku radoslijeda aktivnosti čijom će provedbom njegove snage prijeći iz trenutnog stanja u krajnje stanje. Zapovjednik prenosi svoju vizualizaciju podređenima i stožeru kroz svoj navod namjere koji vodi razvoj njegove zamisli operacije/djelovanja i njezinu kasniju provedbu. (Vidi nastavak, ogranak, ratna igra i zamisao operacije/djelovanja.)

preuzimanje borbe (battle handover) – Određena točka (fazna crta) na zemljištu gdje odgovornost za borbu prelazi s nepokretne snage na pokretnu snagu i obrnuto. Ona se nalazi unutar vatrenog domašaja sredstava za izravno djelovanje i promatranog vatrenog domašaja sredstava za neizravno djelovanje nepokretne snage. (Vidi potpora vatrom.)

borbeni položaj (battle position - BP) – 1. Obrambeno mjesto usmjereno ka najvjerojatnijem smjeru neprijateljskog prilaza, s kojeg se postrojba može braniti ili napadati. Takve postrojbe mogu biti veličine od namjenski organiziranih snaga bojne do voda. Postrojba kojoj je dodijeljen borbeni položaj nalazi se unutar općeg ocrtanog borbenog položaja. Snage sigurnosti i snage borbene i logističke potpore mogu djelovati izvan borbenog položaja s ciljem ranog otkrivanja neprijatelja i sigurnosti cijelog kruga obrane. 2. Za napadajne helikoptere, određeno područje u kojem mogu manevrirati i pucati u područje boja ili gađati prigodne ciljeve.

borbeni prostor (battlespace) – Zamišljeni fizički volumen u kojem zapovjednik želi dominirati nad neprijateljem. Širi se i sužava u odnosu na zapovjednikovu sposobnost pronalaženja i djelovanja na neprijatelja ili se može mijenjati kako se mijenja zapovjednikova vizija bojišta. On je trodimenzionalan i pod utjecajem je operativnih dimenzija vremena, tempa, dubine i sinkronizacije. Ne dodjeljuje ga nadređeni zapovjednik i nije ograničen dodijeljenim granicama. (Vidi radni okvir bojišta.)

zapremnina obale (beach capacity) – Procijenjena veličina tereta izražena u tonama koja se može iskrcati na određenom dijelu plaže u jednom danu.

obalni mostobran (beachhead) - Određeno područje na neprijateljskoj ili potencijalno neprijateljskoj obali, koje kada je osvojeno i osigurano, omogućuje neprekidno iskrcavanje vojnika i sredstava, te pruža manevarski prostor potreban za naredna planirana djelovanja na obali. Obalni je mostobran fizički cilj pomorsko-desantne operacije/djelovanja. (Vidi pomorsko-desantna operacija/djelovanje.)

početak jutarnjeg civilnog svitanja (begin morning civil twilight - BMCT) – Počinje kada je sunce na pola puta između početka jutra i nautičkog svitanja i izlaska sunca, kada ima dovoljno svjetla da bi se objekti jasno vidjeli golim okom. U tom vremenu optička sredstva za pojačavanje svjetlosti više nisu učinkovita, a sunce se nalazi 6° ispod istočnog obzora.

početak jutarnjeg nautičkog svitanja (begin morning nautical twilight - BMNT) - Početak razdoblja u kojem, u dobrim uvjetima i u odsutnosti druge svjetlosti, ima dostatno svjetla za određivanje općih obrisa zemljišnih objekata, za provedbu ograničenih vojnih djelovanja i za provedbu većine vrsta kretanja po kopnu bez teškoća. Optička sredstva za pojačavanje svjetla još su uvijek učinkovita i mogu se koristiti s povećanim mogućnostima. U to je vrijeme sunce 12° ispod istočnog obzora. (Vidi svitanje.)

biti-spreman zadaća (be-prepared mission) – Zadaća dodijeljena postrojbi koja bi se mogla provesti. To je općenito izvanredna zadaća koja će se provesti zbog toga što je nešto planirano bilo uspješno ili neuspješno. U prioritetima planiranja planira se nakon svake na-zapovijed zadaće. (Vidi na-zapovijed zadaća.)

biološki bojni otrov (biological agent) - Mikroorganizam koji uzrokuje bolesti kod ljudi, biljaka i životinja ili uzrokuje kvarenje tvari.

biološko djelovanje (biological operation) - Uporaba bioloških sredstava za stvaranje gubitaka među ljudima ili životinjama i stvaranje šteta na biljkama ili tvarima, ili obrana od takve uporabe.

crna lista (black list) – Službeni protuobavještajni popis stvarnih ili mogućih neprijateljskih suradnika, simpatizera, obavještajaca i drugih osoba čija nazočnost ugrožava sigurnost vlastitih snaga.
crna propaganda (black propaganda) – Propaganda čiji sadržaj dolazi iz lažnih izvora.

učinak udarnog vala eksplozije (blast effect) - Razaranje ili šteta uzrokovana udarnim valom i vjetrovima velike brzine nastalih eksplozijom na površini ili iznad površine zemlje.

slijepi prijenos (blind transmission) – Bilo koji prijenos informacija koji se radi bez očekivanja potvrđivanja prijama.

plikavac (blister agent) - Kemijski bojni otrov koje oštećuje oči i pluća, te stvara opekline ili mjehuriće na koži.

blokirati/blokada (block) – 1. Taktička zadaća koja se daje postrojbi s ciljem onemogućavanja pristupa neprijatelja u određeno područje ili radi sprječavanja neprijateljskog napredovanja u određenom smjeru. Može biti vremenski određena. Postrojbe kojima je dodijeljena zadaća možda će morati držati zemljište i prihvatiti odlučujući boj. 2. Učinak zapreke koji integrira planiranje vatre i izradbu zapreka za zaustavljanje napadača na određenom smjeru prilaza ili za sprječavanje neprijatelja da napusti područje boja. (Vidi raskoliti, skrenuti, vezati i zaustaviti.)

blokirajući položaj (blocking position) - Obrambeni položaj postavljen tako da neprijatelju onemogući pristup u određeno područje ili spriječi njegovo napredovanje u određenom smjeru. (Vidi blokirati, borbeni položaj, braniti i otporna točka.)

krvni bojni otrov (blood agent) - Kemijski spoj, uključujući skupinu cijanida, koji utječe na tjelesne funkcije tako što sprječava normalan prijenos kisika iz krvi u stanice.

mina iznenađenja (booby trap) – Eksplozivna ili neeksplozivna naprava ili druga tvar namjerno ostavljena za ubijanje ili sakaćenje osobe koja ne sluti opasnost od diranja očito bezopasnog predmeta ili koja provodi čin koji je siguran u normalnim uvjetima.

skok (bound) - 1. U kopnenom ratovanju jedan pokret, obično s jednog zaklonjenog i prikrivenog položaja na drugi, kojeg provode postrojbe često pod neprijateljskom vatrom. 2. Udaljenost koju postrojba koja se kreće u skokovima prelazi u jednom skoku. (Vidi tehnike kretanja.)

granica (boundary) – Crta koja označava površinska područja radi olakšavanja usklađivanja i rješavanja spornih pitanja u planiranju i provedbi operacija/djelovanja između susjednih postrojbi ili područja. – 1. Nadzorna mjera koja definira desni, lijevi, zadnji i prednji kraj područja operacija/djelovanja. 2. Nadzorna mjera koja se normalno povlači uzduž prepoznatljivih zemljišnih oblika, a koristi se za označavanje područja taktičke odgovornosti između susjednih postrojbi i između viših zapovjedništava postrojbi koje se nalaze iza podređenih postrojbi. Unutar svojih granica postrojbe mogu manevrirati sukladno ukupnom planu bez uskog usklađivanja sa susjednim postrojbama, osim to nije uređeno drugim ograničenjima. Preko granica se može, bez prethodnog usklađivanja, otvarati izravna vatra na jasno određene neprijateljske ciljeve, ako se time ne dovode u opasnost naše snage. Može se rabiti i neizravna vatra nakon prethodnog usklađivanja. (Vidi mostobran, područje operacija/djelovanja, usklađeni zračni prostor i zračni mostobran.)

kretanje u skokovima (bounding overwatch) - Tehnika kretanja koja se rabi kada se očekuje dodir s neprijateljem. Postrojbe se kreću u skokovima. Jedan je element uvijek zaustavljen u položaju u kojem prati i nadzire drugi element dok se kreće. Element koji prati i nadzire raspoređen je tako da može podržati vatrom ili vatrom i kretanjem element koji se kreće. (Vidi tehnike kretanja.)

četverokutni poredak (box formation) – Poredak u kojem su podređeni dijelovi postrojbe raspoređeni u obliku kutije ili pravokutnika s dva elementa naprijed i dva elementa nazad. To je elastični poredak koji osigurava jednaku vatru u svim smjerovima. Općenito se koristi kada je poznat neprijateljski položaj. Taj poredak može dovesti postrojbu u stanje u kojem je istodobno njezinih 50% snaga odlučujuće uporabljeno, ograničavajući time borbenu moć raspoloživu za manevar protiv neprijatelja. (Vidi klinasti poredak, kolonski poredak, linijski poredak, poredak, poredak za kretanje, postrojni poredak, romboidni poredak i V-poredak.)

ogranak (branch) – Izvanredni plan ili inačica djelovanja (mogućnost ugrađena u temeljni plan/inačicu djelovanja) za promjenu zadaće, rasporeda, usmjerenja ili smjera kretanja snaga kao pomoć u postizanju uspjeha operacije/djelovanja na temelju predviđenih događanja, prigoda ili prijeloma uzrokovanih neprijateljskim djelovanjem kako je to utvrđeno tijekom ratne igre. (Vidi nastavak, operativna zapovijed i ratna igra.)

prodor/prodrijeti (breach) – Taktička zadaća u kojoj se sve raspoložive snage i sredstva uporabljuju za probijanje ili osiguranje prolaza kroz neprijateljsku obranu, zapreku, minsko polje ili utvrdu.

snaga za prodor (breach force) – Namjenski organizirana višerodna snaga s manevarskim i inženjerijskim postrojbama potrebnim za svladavanje zapreka i stvaranje prolaza kroz zapreke za prolaz početnih nasrtajnih snaga. Ta je snaga tipično opremljena s eksplozivom za izradbu prolaza ili tenkovima čistačima mina. Kada je organizirana prvenstveno od inženjerijskih postrojbi, snaga mora biti organizirana s manevarskim snagama potrebnim za sigurnost inženjerijskih snaga i gušenje neprijateljske izravne vatre po njima. Snage za prodor čiste neprijateljske rovove, bunkere i zaklone, te rade prolaz i drže ga otvorenim u neprijateljskim položajima. Tijekom napadaja na neprijateljski utvrđeni položaj ili otpornu točku, snaga za prodor su one snage koje imaju zadaću prodrijeti kroz zapreke uzduž prilaza prema tom položaju ili točci. (Vidi nasrtajna snaga i snaga za potporu.)

probijanje iz okruženja (breakout) – Operacija/djelovanje koju provodi okružena snaga za ponovno dobivanje slobode kretanja ili uspostavljanja dodira s vlastitim snagama izvan okruženja. Razlikuje se od ostalih napadaja samo po tome što se istodobno mora provoditi obrana na drugim dijelovima kružne obrane. (Vidi glavnina, lomiti, okruženje, slijediti i podupirati te zaštitnica.)

probiti (breakthrough) - Lomljenje neprijateljske prednje obrane nastalo kao ishod probijanja, a čime se omogućuje prolaz snaga za iskorištavanje uspjeha napadaja. (Vidi gonidba, iskoristavanje uspjeha napadaja i napadaj.)

mostobran (bridgehead) - 1. Područje koje se drži ili treba biti osvojeno na neprijateljskoj strani zapreke. 2. Kod prijelaza rijeke, područje na neprijateljskoj strani vodene zapreke koje je dovoljno veliko za razmještaj glavnine snaga, koje ima odgovarajuće zemljište za obranu mjesta prijelaza, te osigurava temelj za nastavak napadaja. Kao minimum, zemljište mora biti osigurano tako da otklanja mogućnost da neprijatelj izravnom i promatranom neizravnom paljbom djeluje po mjestu prijelaza. (Vidi obalni mostobran i zračni mostobran.)

crta mostobrana (bridgehead line) - Kod prijelaza rijeke, krajnja crta planiranog područja za razvoj mostobrana. Obično je označena kao fazna crta. (Vidi mostobran i snaga za prijelaz rijeke.)

područje logističke potpore brigade (brigade support area - BSA) - Određeno područje u kojem dijelovi postrojbi divizijske i korpusne logistike (logistike zbornog područja) pružaju brigadi logističku potporu.

tampon-zona (buffer zone) – Određeno područje koje nadzire mirovna snaga iz kojeg su uklonjene sukobljene strane. Tampon-zonom se stvara područje razdvajanja između sukobljenih strana te se smanjuje rizik obnove sukoba. U nekim operacijama UN-a još se zove i područje razdvajanja. (Vidi zona razdvajanja.)

jačanje (buildup) – Proces dostizanja propisane veličine snaga i propisane količine i razine vozila, opreme, opskrbnih sredstava i zaliha.

izgrađeno područje (built-up area) - Koncentracija struktura, objekata i ljudi, kao što su sela i gradovi.

rasuti teret (bulk cargo) – Onaj teret koji se općenito prevozi u vozilima čiji je prostor za teret (sanduk) jedini vanjski kontejner (ambalaža). Obično se radi o tekućinama, rudi i zrnatom teretu (pijesak, šljunak, žitarice i slično).

obići/obilaženje (bypass) – Taktička zadaća koja uključuje manevriranje oko zapreke, položaja ili neprijateljskih snaga s ciljem održavanja zamaha napredovanja. Nadređeno zapovjedništvo se izvješćuje o obiđenim zaprekama i o obiđenim neprijateljskim snagama.

kriterij za obilaženje (bypass criteria) – Mjera koju određuje više zapovjedništvo tijekom provedbe navalnih operacija kojom se određuju uvjeti i veličina neprijateljskih postrojbi s kojima se može izbjeći dodir.
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 30 Jun 2008, 09:21

poziv za vatrom (call for fire) – Zahtjev za vatrom koji sadrži potrebne podatke za otvaranjem tražene vatre na cilj.

maskiranje (camouflage) - Uporaba prirodnih i umjetnih tvari na osoblju, objektima ili taktičkim položajima s ciljem zbunjivanja, zavođenja ili izigravanja neprijatelja. Proces stapanja osobe ili objekta s okruženjem. (Vidi prikrivanje, zaklon i zavaravanje.)

pohod (campaign) - Niz povezanih vojnih operacija koji se provodi za ostvarenje strateškog ili operativnog cilja u danom vremenu i prostoru. (Vidi plan pohoda.)

plan pohoda (campaign plan) – Plan niza povezanih vojnih operacija koji se provodi za ostvarenje strateškog ili operativnog cilja u danom vremenu i prostoru. (Vidi pohod.)

usmjeriti (canalize) – Taktička zadaća za ograničavanje djelovanja na usku zonu uporabom postojećih ili novih zapreka, izravnom ili neizravnom vatrom, manevrom ili postavljanjem/rasporedom postrojbi. (Vidi zapreka.)

skidanje uporabljivih dijelova/raskompletiranje (cannibalization) - Odobreno odstranjivanje dijelova ili sklopova sa sredstava koje nije ekonomično popravljati ili su za jednokratnu uporabu, čime se omogućuje ponovna uporaba tih dijelova ili sklopova na srugim sredstvima. (Vidi prosudba borbenih šteta i popravak.)

zarobiti (capture) – Uhvatiti i staviti pod stražarski i drugi izravni fizički nadzor neprijateljske snage, opremu ili osoblje kao ishod vojnih djelovanja.

zarobljen (captured) – Vidi nestao.

žrtva (casualty) – Svaka osoba koja je izgubljena za organizaciju tako što je proglašena mrtvom, nestalom, bolesnom ili ranjenom/ozlijeđenom.

točka prikupljanja žrtava (casualty collection point – CCP) – Određeno mjesto gdje se žrtve prikupljaju da bi se prebacile na mjesta pružanja medicinske skrbi. To je na primjer satnijska stanica prve pomoći.

prijevoz žrtava (casualty transport) – Premještanje žrtava nemedicinskim prijevoznim sredstvima bez osiguranja pružanja medicinske skrbi tijekom premještanja.

dan-C (C-day) – Neimenovani dan kada počinje ili će započeti operacija razvoja snaga u određeno područje. Razvoj može biti kretanje postrojbi, tereta, oružnih sustava ili kombinacija tih elemenata koristeći se svih vrstama prijevoza. Slovo C je jedino koje se rabi za označavanje gore navedenog. Najviše zapovjedništvo odgovorno za usklađivanje planiranja odredit će točno značenje dana-C unutar navedene definicije. Zapovjedništvo koje je izravno odgovorno za provedbu operacije, a nije ono koje je odgovorno za usklađivanje planiranja, napravit će to u svjetlu značenja koje je odredilo zapovjedništvo koje usklađuje planiranje.

prekid vatre (cease fire) – 1. Naredba dana protuzračnom topništvu za susprezanje od otvaranja vatre, ali za nastavak praćenja letećeg objekta. Projektilima koji su već u letu dopustit će se nastavak djelovanja po cilju. 2. Naredba dana bilo kojoj postrojbi ili pojedincu za prekid gađanja cilja. (Vidi naredba za otvaranje vatre, poziv za vatrom i vatrena zadaća.)

prekid punjenja (cease loading) – U topničkoj potpori (zemaljsko i brodsko topništvo) naredba koja se rabi tijekom otvaranja vatre s dvije ili više granata da bi se ukazalo na obustavu stavljanja granata u oružje. Odnosi se i na minobacačku vatru.

ćelija (cell) – Mala skupina ljudi koji rade zajedno radi tajnog ili subverzivnog djelovanja.

stožerne točke (centers of gravity) – One značajke, sposobnosti ili mjesta iz kojih vojna snaga izvlači svoju slobodu djelovanja, fizičku snagu ili volju za borbom. Izvor sve snage i pokreta o kojem sve ovisi. (Vidi operativna razina ratovanja i operativno umijeće.)

centigray (centigray - cGy) - Jedinica mjere apsorbirane doze ionizirajućeg zračenja. Zamjenjuje radiation absorbed dose (RAD) kao jedinice mjere. (Vidi dekontaminacija.)
lanac zapovijedanja (chain of command) - Slijed zapovjednika od nadređenog ka podređenom kroz koji se provodi zapovijedanje. Naziva se i zapovjedni kanal.

lozinka (challenge) – Svaki postupak postrojbe ili pojedinca s ciljem provjere identiteta suprotne strane. (Vidi odziv.)

zaustaviti vatru (check firing) – U topničkoj potpori (zemaljskog i brodskog topništva) naredba za privremeno zaustavljanje otvaranja vatre. Odnosi se i na minobacačku vatru. (Vidi prekid punjenja, prekid vatre i vatrena zadaća.)

nadzorna točka (checkpoint) – 1. Unaprijed određena točka na površini zemlje koja se rabi kao sredstvo nadzora kretanja i taktičkog manevra naših snaga. 2. Mjesto gdje vojna policija nadzire promet vozila i pješaka (uključujući i provjeru vozila i tereta) radi provedbe mjera uređivanja prometa, te drugih zakona, zapovijedi i propisa. Na tim se točkama prikupljaju određene informacije i sprječavaju nezakonita postupanja i djelovanja koja pomažu neprijatelju. Nadzorne se točke ne rabe kao orjentirne točke kod izvješćivanja o neprijateljskim položajima.

kemijski bojni otrov (chemical agent) - Kemijska tvar namijenjena za uporabu u vojnim djelovanjima za ubijanje, ozbiljno ozljeđivanje ili onesposobljavanje ljudi svojim fiziološkim učincima. Ne uključuje kemijska sredstva za nadzor pobuna i demonstracija, herbicide, dim i plamen. (Vidi biološki bojni otrov, dekontaminacija i kemijska obrana.)

kemijska obrana (chemical defense) – Metode, planovi i postupci koji uključuju uspostavljanje i provedbu obrambenih mjera protiv napadaja kemijskim bojnim otrovima. (Vidi dekontaminacija i kemijski bojni otrov.)

dojava o značajkama vjetra za uporabu kemijskog oružja (chemical downwind message -CDM) - Vremenska prognoza koja vrijedi za tri dvosatna razdoblja (6 sati). Predviđa smjer vjetra, brzinu vjetra, zračnu stabilnost, vlažnost, temperaturu zraka i ostale važne vremenske čimbenike. (Vidi dekontaminacija i zaštitni stav od kemijskog oružja ovisan o zadaći.)

kemijsko ratovanje (chemical warfare) – Sva gledišta vojnih operacija/djelovanja koja uključuju uporabu smrtonosnog i onesposobljavajućeg streljiva/bojnih otrova te mjere upozorbe i zaštite povezane s tim navalnim operacijama/djelovanjima. Kemijska sredstva za nadzor pobuna i demonstracija te herbicidi ne smatraju se dijelom kemijskog ratovanja, već se objašnjavaju posebno ili pod širim pojmom “kemijsko oružje” koji u sebi uključuje sve vrste kemijskog streljiva/bojnih otrova. Pojam “oružje za kemijsko ratovanje” može se rabiti kada se želi ukazati na smrtonosne i onesposobljavajuće streljivo/bojne otrove, bilo kemijskog bilo biološkog podrijetla. (Vidi herbicid, kemijska obrana i kemijska sredstva za nadzor pobuna i demonstracija.)

izbori manevra (choices of maneuver) – Različite taktičke kombinacije vatre i pokreta s jedinstvenim skupom doktrinarnih značajki koje se poglavito razlikuju u odnosu između manevarske snage i neprijatelja. Izbori navalnog manevra su obuhvat, obilazak, ubacivanje, probijanje i čelni napadaj. Izbori obrambenog manevra su prema naprijed i po dubini. Zapovjednici se koriste izborima manevra kako bi se usmjerili na neprijatelja, a ne na zemljište. Tijekom operacije/djelovanja može se provoditi više različitih manevara u skladu s vrstom operacije/djelovanja. (Vidi čelni napadaj, napadaj, obilazak, obuhvat, probijanje, ubacivanje i vrsta operacije.)

točka zagušenja (choke point) – Zemljopisno mjesto na kopnu ili vodi koje ograničava kretanje snaga, a može biti prirodno, umjetno (nastalo ljudskim radom) ili stvoreno rasporedom snaga.

vjerojatna kružna pogreška (circular error probable - CEP) – 1. Pokazivač preciznosti oružnog sustava koji se rabi kao čimbenik određivanja vjerojatnog oštećenja cilja. To je površina kruga unutar kojeg se očekuje pad polovine projektila. 2. Pogreška u određivanju mjesta sustava ili vozila na temelju ugrađenog navigacijskog sustava i udaljenosti od posljednje točke u kojoj se određivalo mjesto sustava ili vozila.

civilna uprava (civil administration) – Uprava koju uspostavlja strana vlada u (1) prijateljskoj državi, u skladu sa sporazumom postignutim s vladom te države za provedbu određenih ovlasti koje su normalno funkcija lokalne vlade, ili (2) u neprijateljskoj državi koje su zaposjele strane snage, gdje strana vlada provodi zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast sve dok se ne uspostavi civilna vlada te države. (Vidi civilni poslovi, civilno-vojne operacije/djelovanja i operacije stabilnosti i potpore.)

civilni poslovi (civil affairs - CA) – 1. Aktivnosti zapovjednika kojima on uspostavlja, održava, utječe ili iskorištava odnose između vojnih snaga i civilnih institucija, i vladinih i nevladinih, te pučanstva u prijateljskim, neutralnim i neprijateljskim područjima operacija za olakšavanje provedbe vojnih operacija i učvršćivanje operativnih ciljeva. Civilni poslovi mogu uključivati sudjelovanje vojnih snaga u provedbi aktivnosti i funkcija koje su normalno u odgovornosti lokalne vlade. Te se aktivnosti mogu provoditi prije, tijekom ili poslije nekih drugih vojnih operacija. One se mogu provoditi, ako je zapovijeđeno, i kada nema drugih vojnih operacija. 2. Pitanja odnosa između vojnih snaga smještenih u državi ili području i civilnih vlasti i pučanstva te države ili područja, koja se obično događaju i rješavaju tijekom neprijateljstava ili drugih izvanrednih stanja, te su normalno pokrivena usmenim ili pisanim sporazumom ili dogovorom između dviju strana.

civilno-vojne operacije (civil-military operations - CMO) – Složaj aktivnosti u potpori vojnih operacija koji obuhvaća međuodnose između vojne snage i civilnih vlasti jačajući razvoj osjećaja, stavova ili ponašanja povoljnih za ostvarenje ciljeva vojne snage u neutralnim, prijateljskim ili neprijateljskim skupinama.

središte za civilno-vojne operacije - SCVO (civil-military operations center – CMOC) – Operativno središte ustrojeno od snaga i sredstva za civilne poslove koje služi kao temeljna veza između vojnih snaga i lokalnog pučanstva, humanitarnih organizacija, nevladinih organizacija, privatnih dragovoljačkih organizacija, agencija Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih agencija. Temeljna svrha središta je osigurati neprekidno usklađivanje između ključnih sudionika u određenom području u odnosu na civilno-vojna pitanja.

klase opskrbnih sredstava (classes of supply) - Grupiranje opskrbih sredstava po vrstama u 10 klasa za lakše upravljanje i planiranje opskrbnih sredstava.

Klasa Definicija/Primjeri
I Hrana i besplatni artikli za zdravlje i zabavu: gotova jela za pojedinca (meals ready to eat - MRE) i desetinu (poslugu) (T-rations), svježe voće i povrće.
II Oprema, osim temeljnih sredstava, koja je propisana ustrojbenom knjigom: oprema za pojedinca, odjeća, šatorska oprema, garniture alata, administrativna i kućanska sredstva.
III Nafta, ulja i sredstva za podmazivanje: benzinska goriva, hidraulična i izolacijska ulja, kemijski proizvodi, antifriz, komprimirani plinovi, ugljen.
IV Građevinska tvoriva i tvoriva za izradbu zapreka: drvo, vreće s pijeskom, bodljikava žica.
V Streljivo: za pješačko oružje, topničke granate, ručne bombe, eksplozivi, mine, stijenj, upaljači, rakete, bombe - uključuje specijalno streljivo.
VI Osobne potrepštine: sredstva i oprema koja bi se normalno kupovala u vojnim dućanima: artikli za zdravlje i osobnu higijenu, novine, časopisi, pića, cigarete, slatkiši, baterije i fotografski aparati i kamere.
VII Temeljna sredstva: krajnji sklopovi sredstava koji su spremni (spojeni) za namjeravanu uporabu: vozila, samovozna topnička oruđa, raketni bacači, glavni oružni sustavi, pokretne radionice.
VIII Medicinska sredstva: lijekovi, nosila, kirurški instrumenti, pričuvni dijelovi za medicinsku opremu, krv.
IX Pričuvni dijelovi i komponente, uključujući alate, pribore i sklopove; predmeti potrebni za održavanje sve opreme.
X Tvari potrebne za potporu nevojnih programa kao što su projekti poljoprivrednog i gospodarskog razvoja: traktori, poljoprivredne alatke.
RAZNO Raznoliki predmeti koji ne pristaju u gornje klase: voda, zemljovidi, zarobljene tvari, otpadne tvari.

očistiti (clear) – 1. Taktička zadaća za uklanjanje svih neprijateljskih snaga i poništavanje organiziranog otpora u dodijeljenoj zoni, području ili mjestu uništavanjem, zarobljavanjem ili prisiljavanjem neprijateljskih snaga na povlačenje tako da one ne mogu ometati sposobnost naše postrojbe u provedbi njezine zadaće. 2. Prekinuti prijenos poruka u taktičkoj radio mreži kako bi se omogućio prijenos radio poruke koja ima veće prvenstvo. 3. Potpuno uklanjanje ili neutralizacija zapreke koju obično provode inženjerijske snage iz pratećeg postroja, a provodi se izvan djelovanja neprijateljske vatre.

čišćenje (clearing operation) – Djelovanje oblikovano za uklanjanje ili neutraliziranje svih mina i zapreka na određenom smjeru ili u određenom području.

bliska zračna potpora (close air support - CAS) - Djelovanje iz zraka protiv neprijateljskih ciljeva koji se nalaze u blizini naših snaga i koje traži detaljnu integraciju svake zračne zadaće s vatrom i kretanjem tih snaga. (Vidi zračno isključivanje.)

bliske operacije/djelovanja (close operations) – Uključuju snage u izravnom dodiru s neprijateljem i borbu između uporabljenih snaga i odmah dostupnih taktičkih pričuva obje strane. (Vidi napadaj, obrana i organizacija bojišta.)

koalicija (coalition) – Ad hoc dogovor između dvije ili više država za provedbu zajedničke akcije. (Vidi savez i višenacionalne operacije.)

spirala (coil) - Raspored vozila u obliku kruga koji pruža potpunu (360o) sigurnost u očekujućem području s temeljnim oružnim sustavima okrenutim prema van.

popratna šteta (collateral damage) – Nenamjerne i neželjene ozljede civilnog osoblja ili oštećenja objekata uzrokovano učincima djelovanja vlastitog oružja zbog blizine osoblja ili objekata ciljevima gađanja..

udaljenost popratne štete (collateral damage distance) – Najmanja udaljenost u metrima na kojoj se mora nalaziti željena nulta točka nuklearne eksplozije u odnosu na civilno osoblje i objekte kako bi se s 99% sigurnošću osiguralo da određene ozljede ili štete na vlasništvu neće prijeći 5% utvrđenog stupnja sigurnosti.

plan obavještajnog prikupljanja (collection plan) – Plan za prikupljanje informacija iz svih dostupnih izvora na zadovoljenje obavještajnih potreba i za pretvaranje tih potreba u zapovijedi i zahtjeve za odgovarajuće postrojbe.

točka prikupljanja (collection point) - Mjesto organizirano za skupljanje žrtava, zaostalih vojnika, operativno neispravne opreme i sredstava, zarobljenika i drugoga za pregled, sortiranje, popravak ili daljnje premještanje prema objektima i stanicama u pozadini.

kolonski poredak (column formation) - Raspored vozila ili vojnika u kojem svaki pojedinac ili vozilo u određenoj postrojbi izravno slijedi onoga ispred sebe. Takav poredak pruža dobru sigurnost i maksimum vatre s bokova, olakšava nadzor i brzo raspoređivanje u bilo koji drugi poredak. Rabi se kada je brzina kretanja vrlo važna ili tijekom cestovne hodnje, noćnih kretanja i prigodom prolaska kroz tjesnace, uske prolaze i gustu šumu. (Vidi četverokutni poredak, klinasti poredak, linijski poredak, poredak, poredak za kretanje, romboidni poredak i V-poredak.)

borbeno zapovjedništvo (combatant command) – Sjedinjeno ili posebno uspostavljeno zapovjedništvo s širokom trajnom zadaćom pod jednim zapovjednikom kojega je uspostavio i tako odredio Predsjednik preko ministra obrane i uz savjet i pomoć predsjedavajućeg Združenog stožera. Borbena zapovjedništva tipično imaju zemljopisne ili funkcionalne odgovornosti.

borbeni rodovi (combat arms) – Postrojbe ili vojnici koji se približavaju neprijateljskim snagama i uništavaju ih ili pružaju vatrenu potporu i sposobnosti razaranja neprijatelja i objekata na bojištu. Uključuju sljedeće rodove i funkcije: pješaštvo, oklopništvo/konjica, poljsko topništvo, protuzračno topništvo, inženjerija, specijalne snage i zrakoplovstvo kopnene vojske.

borbena prosudba (combat assessment) – Utvrđivanje ukupne učinkovitosti uporabe snaga tijekom vojnih operacija/djelovanja. Sastoji se od tri glavne sastavnice: (a) prosudba borbenih šteta, (b) prosudba učinaka streljiva i (c) preporuka za ponovni napadaj. Cilj borbene prosudbe je odrediti preporuke za tijek vojnih operacija/djelovanja. Odgovoran za borbenu prosudbu je G3 (S3) uz pomoć G2 (S2). (Vidi inačica djelovanja, prosudba borbenih šteta i ratna igra.)

borbeno skrojeni teret (combat configured load – CCL) – Planirani komplet streljiva ili drugih opskrbnih sredstava koji se prevozi kao jedan teret u potpori tipske postrojbe ili oružnog sustava.

borbeni nadzorni tim (combat control team – CCT) – Tim ratnog zrakoplovstva organiziran, obučen i opremljen za uspostavljanje i rad na pomagalima za navigaciju i slijetanje, sredstvima veze i objektima za nadzor zrakoplova u području cilja padobransko-desantne operacije.

borbena djelotvornost (combat effectiveness) - Sposobnost postrojbe da provede svoju zadaću. Prosuđuju se i ocjenjuju čimbenici kao što su stanje goriva, streljiva, oružnih sustava i osoblja.

borbene funkcije (combat functions) – Funkcije koje zapovjednici integriraju i usklađuju za sinkronizaciju borbenih učinaka u vremenu, prostori i po svrsi. To su obavještajno djelovanje, manevar, vatrena potpora, protuzračna obrana, pokretljivost i preživljavanje, logistička potpora i borbeno zapovijedanje.

borbena zdravstvena potpora (combat health support) – Sve usluge koje se provode, pružaju ili organiziraju za promicanje, poboljšanje, čuvanje ili obnovu duševnog ili fizičkog stanja osoblja u kopnenoj vojsci, te, po zapovijedi, u drugim granama ili ustanovama.

borbena informacija (combat information) - Neocijenjeni podatci koje prikuplja ili izravno dobiva taktički zapovjednik koji, zbog svoje izrazito kratkotrajne prirode ili zbog kritičnosti stanja, ne mogu biti dovoljno brzo obrađeni u taktičke obavještajne podatke koji bi zadovoljili zahtjeve korisnika taktičkih obavještajnih podataka. (Vidi zahtjevi za informacijama.)

borbeno obavještajno znanje (combat intelligence) - Znanje o neprijatelju, vremenu i zemljištu potrebno zapovjedniku za planiranje i provedbu borbenih operacija/ /djelovanja. Proistječe iz analize informacija o neprijateljskim sposobnostima, namjerama, slabostima i okruženju. (Vidi izviđanje, obavještajna priprema bojišta, plan izviđanja i motrenja te plan obavještajnog prikupljanja.)

borbeni komplet (combat load) – One količine svih klasa opskrbnih sredstava koje postrojba drži kod sebe za održavanje borbenih operacija/djelovanja propisani broj dana. Borbeni komplet postrojbe mora se moći odjednom prevoziti u borbi uporabom ustrojbenih prijevoznih sredstava te postrojbe.

borbeni ukrcaj/utovar (combat loading) – Raspored osoblja i slaganje opreme i opskrbnih sredstava na način koji odgovara predviđenom taktičkom djelovanju ukrcane postrojbe. Svako je pojedinačno sredstvo složeno tako da se može istovariti u traženom vremenu. (Vidi plan ukrcavanja/utovara.)

množitelj borbenih mogućnosti (combat multiplier) - Podupiruća i pomoćna/dopunska sredstva koja značajno povećavaju relativnu borbenu moć snage dok stvarni odnos snaga ostaje isti. Primjeri množitelja borbenih mogućnosti su štedljiva uporaba snaga u jednom području za koncentraciju snaga u drugom području, vođenje, moral, iznenađenje, zavaravanje, maskiranje, elektroničko ratovanje, psihološke operacije, pojačanje/utvrđivanje zemljišta, uporaba dima i neizravne vatre. (Vidi borbena moć.)

laserski tim za borbeno motrenje (combat observation and lasing team – COLT) – Tim za vatrenu potporu koji se nadzire na razini brigade, a sposoban je za otkrivanje i praćenje ciljeva u uvjetima smanjene vidljivosti. Ima sposobnost laserskog pronalaženja i laserskog obilježavanja ciljeva.

borbeni istaknuti položaj (combat outpost) – Dobro pripremljen i utvrđen istaknuti položaj koji se rabi za djelovanje protiv neprijateljskih izvidničkih snaga kao i protiv glavnine neprijatelja. Obično se izrađuju i koriste na zemljištu ograničene prohodnosti gdje se oklopne snage ne mogu najbolje uporabiti ili kada su sigurnosne snage manje pokretne od neprijatelja te se mogu uporabiti tijekom sigurnosnih operacija/djelovanja kao zaštitne snage ili snage za pokrivanje. Snage na borbenim istaknutim položajima mogu prihvatiti okruženje od strane neprijatelja ili se premještati na nove položaje ovisno o zapovjednikovoj namjeri.

borbena ophodnja (combat patrol) – Za kopnene snage, taktička postrojba koja je poslana izvan glavnine snaga za vođenje borbe neovisno o glavnini. To su izdvojeni dijelovi koji imaju zadaću zaštite fronte, boka ili pozadine glavnine boreći se ako je to potrebno. Može se rabiti za osiguranje vlastitih snaga ili za uznemiravanje, uništavanje ili zarobljavanje neprijateljskih snaga, opreme ili objekata. Djelovanja uključuju prepade, zasjede i sigurnosne zadaće. (Vidi prepad, sigurnosne operacije/djelovanja i zasjeda.)

borbena moć (combat power) – Ukupna razorna snaga koju vojna postrojba/postroj može uporabiti protiv protivnika u danom vremenu. Borbena se moć sastoji od učinaka manevra, vatrene moći, zaštite i djelotvornosti vođenja.

osiguranje bojnih djelovanja (combat service support - CSS) – Važne sposobnosti, funkcije, aktivnosti i zadaće potrebne za održavanje svih elemenata operativnih snaga u zemljopisnom području na svim razinama rata. Uključuje, ali nije ograničeno na opskrbu, održavanje, prijevoz, zdravstvene usluge i druge usluge (administrativne usluge, duhovne usluge, civilna pitanja, prehranu, financiranje, pravnu pomoć) potrebne postrojbama za provedbu njihovih borbenih zadaća. Osiguranje bojnih djelovanja obuhvaća one aktivnosti na svim razinama rata koje dovode do održavanja i potpore svih operativnih snaga na bojištu.

element osiguranja bojnih djelovanja (combar service support element – CSSE) – Element marinske zračno-kopnene namjenski organizirane snage koji je namjenski organiziran za pružanje svih funkcija osiguranja bojnih djelovanja potrebnih za provedbu zadaće marinske zračno-kopnene snage. Element osiguranja bojni djelovanja može provoditi opskrbu, održavanje, prijevoz, zdravstvene usluge, poštanske usluge, pravne usluge, usluge registracije grobova, rad s ratnim zarobljenicima, financijske poslove i druge personalne i logističke usluge. Normalno se u marinskoj zračno-kopnenoj namjenski organiziranoj snazi nalazi samo jedan element osiguranja bojnih djelovanja.

nadzor borbenoga stresa (combat stress control – CSC) – Usklađeni program prevencije, obrade i skrbi nad svakom razinom borbenog zamora za najveće ubrzavanje povratka ljudi na dužnost i minimiziranje stresnih reakcija i posttraumatskih stresnih poremećaja.

borbena potpora (combat support - CS) – Postrojbe i vojnici koji pružaju kritične borbene funkcije povezane s postrojbama i vojnicima borbenih rodova za osiguranje pobjede. Uključuje sljedeće rodove i funkcije: ABKO, civilni poslovi, psihološke operacije, vojni obavještajni poslovi, vojna policija i veza.

elementi borbene potpore (combat support elements) – Oni elementi čija je temeljna zadaća pružiti borbenu potporu borbenim snagama a koje su dio, ili su pripravne postati dio, namjenski organizirane snage koja se ustrojava za provedbu bojnih djelovanja.

suprotstavljanje terorizmu (combatting terrorism) – Akcije, uključujući protuterorizam (obrambene mjere koje se poduzimaju za smanjenje ranjivosti na teroristička djela) i borbu protiv terorizma (navalne mjere koje se poduzimaju za sprječavanje, odvraćanje i odgovor na teroristička djela) kojima je cilj suprotstaviti se terorizmu u cjelokupnom spektru ugroze. (Vidi operacije stabilnosti i potpore.)

borbene komore (combat trains) - Dio transporta postrojbe koji pruža logističku potporu potrebnu za izravan odgovor na potrebe prednjih taktičkih dijelova. Na razini satnije borbenu komoru obično čine dijelovi za zdravstvene usluge, opskrbu i održavanje. Na razini bojne borbenu komoru obično čine vozila za gorivo, vozila i posluge za izvlačenje i održavanje sredstava i sanitetska postaja bojne. (Vidi komore postrojbe, poljske komore i točka prikupljanja.)

zapovjedno mjesto borbene komore (combat trains command post - CTCP) – Sastoji se od odjela S4 i predstavnika odjela S1. Planira i usklađuje potporu taktičkih djelovanja i služi kao pomoć temeljnom zapovjednom mjestu. (Vidi područje logističke potpore brigade, pomoćno zapovjedno mjesto, borbene komore, komore postrojbe, poljske komore i točka prikupljanja.)

borbena zona (combat zone - CZ) - 1. Područje potrebno borbenim snagama za provedbu operacija/djelovanja. 2. Područje ispred granice područja vlastite pozadine u postrojbama kopnene vojske. (Vidi komunikacijska zona.)

združeni rodovi (combined arms) – Sinkronizirana ili istodobna uporaba nekoliko rodova, kao što su pješatvo, oklopništvo, topništvo, inženjerija, PZO i zrakoplovstvo kopnene vojske za postizanje učinka na neprijatelja koji je veći nego što bi bio kada bi se svaki rod rabio protiv neprijatelja jedan iza drugoga. (Vidi množitelj borbenih mogućnosti i namjenski organizirane snage.)

združeni rodovski tim (combined arms team) - Dva ili više rodova koji se međusobno podupiru, a obično se sastoji od pješaštva, oklopništva, konjice, zrakoplovstva KoV-a, topništva, protuzračnog topništva i inženjerije. (Vidi množitelj borbenih mogućnosti, namjenski organizirane snage i združene operacije.)

kombinirane operacije (combined operations) – Vidi kombinirano ratovanje.

kombinirano ratovanje (combined warfare) - Ratovanje koje provode snage dviju ili više savezničkih država u usklađenom djelovanju ka zajedničkim ciljevima. Trenutno se spominje kao višenacionalno ratovanje. (Vidi koalicija i višenacionalne operacije.)

zapovijedanje (command) – Ovlast koju zapovjednik zakonski ima i provodi nad podređenima zbog čina kojeg nosi ili dužnosti na koju je postavljen. Zapovijedanje uključuje ovlast i odgovornost za učinkovitu uporabu raspoloživih izvora i za planiranje razvoja, organiziranja, usmjeravanja, usklađivanja i nadzora nad vojnim snagama za provedbu njihovih dodijeljenih zadaća. Ono uključuje i odgovornost za zdravlje, dobrobit, moral i stegu dodijeljenog osoblja. (Vidi borbeno zapovijedanje i zapovjednik.)

naredba (command) – Zapovijed koju izdaje zapovjednik. To je volja zapovjednika izražena radi izazivanja/pokretanja određene akcije.

zapovijedanje i nadzor (command and control - C2) - Provedba ovlasti i zapovijedanja pravilno određenog zapovjednika nad dodijeljenim ili pridodanim snagama za provedbu zadaće. Funkcije zapovijedanja i nadzora provode se kroz osoblje, opremu, komunikacije, objekte i postupke potrebne zapovjedniku za planiranje, usmjeravanje, usklađivanje i nadzor snaga i operacija/djelovanja u provedbi zadaće. (Vidi borbeno zapovijedanje, zapovijedanje, zapovjednik i zapovjedno mjesto.)

zapovijedanje, nadzor, komunikacije, računala i obavještajno djelovanje (command, control, communications, computers, and intelligence - C4I) – Integrirani sustav doktrine, postupaka, organizacijskih sklopova, objekata, komunikacija, računala i snaga i sredstava za obavještajno djelovanje. Daje sredstva i načine na koje zapovjednik iznosi svoju namjeru, zapovijeda i nadzire svoje snage te prenosi odgovarajuće informacije svima u svom području operacija.

ratovanje u području zapovijedanja i nadzora (command and control warfare - C2W) - Integrirana uporaba operativne sigurnosti, vojnog zavaravanja, psiholoških operacija, elektroničkog ratovanja i fizičkog uništenja, uz uzajamnu potporu obavještajnog djelovanja, kako bi uskratili informacije, utjecali, unazadili ili uništili neprijateljske sposobnosti zapovijedanja i nadzora, dok se istodobno od navedenih djelovanja štite te iste sposobnosti kod vlastitih snaga. To je primjena informacijskog ratovanja u vojnim operacijama i podskup je informacijskog ratovanja. Ratovanje u području zapovijedanja i nadzora koristi se uzduž cjelokupnog operativnog kontinuiteta i na svim razinama sukoba. To ratovanje može biti i navalno i obrambeno: a. Navalno - napadaj. Spriječiti učinkovito zapovijedanje i nadzor neprijateljskih snaga uskraćivanjem informacija, utjecanjem, unazađenjem ili uništenjem njegova sustava zapovijedanja i nadzora. b. Obrambeno – zaštita. Održavati učinkovito zapovijedanje i nadzor nad vlastitim snagama iskorištenjem vlastitih prednosti ili poništenjem neprijateljskih napora da prikupi informacije, utječe, unazađuje ili uništava naš sustav zapovijedanja i nadzora. (Vidi informacijsko ratovanje.)

zapovjedni element (command element – CE) – Zapovjedništvo marinske zračno-kopnene namjenski organizirane snage. To je stalna organizacija sastavljena od zapovjednika, općih ili provedbenih i specijalnih stožernih odjela, odjela zapovjedništva i potrebnih komunikacijskih objekata i objekata za osiguranje bojnih djelovanja. Zapovjedni element pruža zapovijedanje, nadzor i usklađivanje potrebno za učinkovito planiranje i provedbu operacija/djelovanja drugih triju dijelova marinske zračno-kopnene namjenski organizirane snage. Normalno se u marinskoj zračno-kopnenoj namjenski organiziranoj snazi nalazi samo jedan zapovjedni element.

zapovjednik (commander) – Osoba koja zapovijeda zbog čina, dužnosti ili drugih okolnosti. (Vidi borbeno zapovijedanje i zapovijedanje.)

zapovjednikovi zahtjevi za kritičnim informacijama (commander’s critical information requirements – CCIR) – Informacija koju traži zapovjednik a koja izravno utječe na njegove odluke i vodi uspješnu provedbu operacija ili taktičkih djelovanja. Ovi zahtjevi normalno dovode do stvaranja triju vrsta zahtjeva za informacijama: prioritetni zahtjevi za informacijama, važni dijelovi informacija o vlastitim snagama i važni dijelovi informacija. (Vidi prioritetni zahtjevi za informacijama, važni dijelovi informacija o vlastitim snagama i važni dijelovi informacija.)

zapovjednikova prosudba situacije (commander˘s estimate of the situation) – 1. Logični proces promišljanja kojim zapovjednik razmatra sve okolnosti koje utječu na vojnu situaciju i dolazi do odluke koju inačicu djelovanja poduzeti za provedbu zadaće. Zapovjednikova prosudba koja razmatra vojnu situaciju toliko daleko u budućnost da traži donošenje važnih pretpostavki zove se zapovjednikova dugoročna prosudba situacije. 2. Postupak kojim zapovjednik odlučuje kako na najbolji način provesti dodijeljenu zadaću. To je detaljno razmatranje zadaće, neprijatelja, zemljišta i vremenskih prilika, raspoloživih snaga i vremena te drugih relevantnih čimbenika. Zapovjednikova se prosudba temelji na osobnom poznavanju stanja i na stožernim prosudbama. (Vidi borbeni prostor, borbeno zapovijedanje i stožerne prosudbe.)

zapovjednikova namjera (commander˘s intent) – Jasan, kratak navod što postrojba mora napraviti da bi uspjela u odnosu na neprijatelja i zemljište, te željeno krajnje stanje. Ona je veza između zadaće i zamisli operacije/djelovanja navodeći ključne zadaće koje su temelj za podređene u preuzimanju inicijative kada se pojave nepredviđene prigode ili kada se izvorna zamisao operacije/djelovanja više ne može provoditi. Ako zapovjednik želi objasniti širu svrhu izvan onoga što je navedeno u navodu zadaće, on to može napraviti. Namjera se normalno izražava u četiri do pet rečenica i obvezatan je dio svih zapovijedi. Zadaća i zapovjednikova namjera moraju biti shvaćeni u postrojbama dvije niže razine.

zapovjedna skupina (command group) - Mala skupina koja prati zapovjednika kada on napušta zapovjedno mjesto kako bi bio na kritičnom mjestu. Skupina je organizirana i opremljena na način koji odgovara zapovjedniku, te normalno zapovjedniku pruža lokalnu sigurnost i drugu osobnu pomoć po njegovom zahtjevu. (Vidi zapovjedno mjesto.)

zapovjedno mjesto (command post - CP) - Glavni objekt kojeg zapovjednik rabi za zapovijedanje i nadzor nad borbenim operacijama/djelovanjima. (Zapovjednik je na zapovjednom mjestu nazočan samo za prijam informacija ili brifinga. On nadzire bojna djelovanja s prednjeg položaja zvanog zapovjedna skupina.) Zapovjedno se mjesto sastoji od onih koordinirajućih i specijalnih stožernih djelatnosti i predstavnika dijelova potpore kopnene vojske i drugih grana koji mogu biti potrebni za provedbu operacija/djelovanja. Zapovjedništva korpusa (zbornih područja) i divizija posebno su prilagodljiva za organiziranje po postrojima u taktičko zapovjedno mjesto, temeljno zapovjedno mjesto i pozadinsko zapovjedno mjesto. (Vidi nasrtajno zapovjedno mjesto, operativno središte obrane baze, pomoćno zapovjedno mjesto, pozadinsko zapovjedno mjesto, taktičko zapovjedno mjesto, taktičko operativno središte, temeljno zapovjedno mjesto i zapovjedna skupina.)

vježba na zapovjednom mjestu (command post exercise – CPX) – Vježba u kojoj se simuliraju snage, a uključuje zapovjednika, njegov stožer i veze između zapovjedništava. (Vidi vježba.)

zapovjedni odnos (command relationship) – Stupanj nadzora i odgovornosti koji zapovjednik ima nad snagama koje djeluju pod njegovim zapovijedanjem. (Vidi administrativni nadzor, izravna potpora, opća potpora, operativni nadzor, pridodati, stalno dodijeliti i taktički nadzor.)

uporabljena snaga (committed force) - Snaga u dodiru s neprijateljem ili raspoređena za određenu zadaću ili inačicu djelovanja koja onemogućuje uporabu na nekom drugom mjestu. (Vidi napadaj, obrana i odlučujući boj.)

običajno pružanje usluga (common servicing) – Funkcija koju provodi jedna vojna grana u potpori druge vojne grane za koju se od grane koja prima usluge ne traži povrat utrošenih sredstava grani koja pruža usluge. (Vidi potpora i zapovjedni odnosi).

zajedničko razumijevanje bojišta (common understanding of the battlefield) – Način na koji zapovjednik i njegov stožer opažaju bojišničko okruženje. Uključuje zbroj svega što se zna ili pretpostavlja o vlastitim i neprijateljskim snagama te o učincima bojišničkog okruženja.

zavaravanje sredstava veze (communication deception) – Uporaba sprava, djelovanja i tehnika s namjerom zbunjivanja ili varanja korisnika komunikacijskih linija ili navigacijskog sustava. (Vidi elektroničko ratovanje, informacijsko ratovanje, oponašajuće elektroničko zavaravanje, ratovanje u području zapovijedanja i nadzora i zavaravanje.)

nadzorna komunikacijska točka (communications checkpoint - CCP) - Zračna nadzorna točka koja traži od vođa letnih skupina da se jave zapovjedniku zračne zadaće ili krajnjem nadzornom objektu/kontroli letenja. (Vidi zapovijedanje i nadzor Kopnene vojske nad zračnim prostorom, zračna nadzorna točka i zračni koridor.)

obavještajno znanje iz komunikacijskih izvora (communication intelligence - COMINT) - Tehnike i obavještajne informacije koje osobe koje nisu namjeravani primatelji dobivaju praćenjem stranih komunikacija. (Vidi borbeno obavještajno znanje.)

elektroničko ometanje komunikacija (communications jamming) - Elektroničke mjere po-duzete s ciljem da se neprijatelju onemogući uporaba komunikacijskih sredstava. (Vidi elektroničko ometanje, elektroničko ratovanje, ratovanje u području zapovijedanja i nadzora i širokopojasno/zaprječno elektroničko ometanje.)

sigurnost komunikacija (communications security - COMSEC) - Zaštita koja proistječe iz svih mjera kojima se neovlaštenim osobama onemogućuje pristup vrijednim informacijama koje bi se mogle dobiti posjedovanjem i proučavanjem telekomunikacija, ili kojima se neovlaštene osobe navode na pogrešne zaključke u tumačenju ishoda takvog posjedovanja i proučavanja. Uključuje zaštitu šifriranja, sigurnost prijenosa, sigurnost odašiljanja, te fizičku sigurnost sredstava i informacija vezanih za sigurnost komunikacija.

komunikacijska zona (communications zone - COMMZ) - Pozadinski dio područja operacija/djelovanja (pozadi borbene zone ali koji graniči s njom) u kojem se nalaze komunikacijske linije, stanice za opskrbu i evakuaciju, te ostale organizacije potrebne za izravnu potporu i održavanje snaga na zemljištu. (Vidi borbena zona i pozadinsko područje.)

namjenski organizirane snage satnije (company team) – Višerodni tim koji nastaje kada se tankovskoj, mehaniziranoj ili lakoj pješačkoj satniji pridoda jedan ili više neustrojbenih tankovskih, mehaniziranih ili lakih pješačkih vodova u zamjenu ustrojbenim vodovima ili kao njihovu dopunu. (Vidi združeni rodovski tim.)

odijeljeni prostor (compartment) - Zemljište koje je s najmanje dvije strane omeđeno oblicima, kao što su šume, tjesnaci ili planinski lanci, koji ograničavaju mogućnost motrenja i motrenje vatre u omeđenom području s točaka izvan tog područja. (Vidi i poprečni koridor.)

prikrivanje (concealment) - Zaštita od motrenja i izviđanja. (Vidi maskiranje i zaklon.)

koncentrirana vatra (concentrated fire) – Velika količina streljiva koja se ispaljuje na ograničeno područje u ograničenom vremenu. (Vidi masovna vatra.)

zamisao operacije/djelovanja (concept of operation) – 1. Grafički, usmeni ili pisani navod koji u širokim crtama daje cjelokupnu sliku zapovjednikovih pretpostavki ili namjere glede operacije/djelovanja ili niza operacija/djelovanja. Zamisao operacije/ djelovanja utjelovljuje se u planu pohoda i operativnom planu, posebice kada planovi pokrivaju niz povezanih operacija/djelovanja koje treba provesti istodobno ili uzastopno. Zamisao je namijenjna za davanje ukupne slike jedne operacije/djelovanja. Uključuje se u zapovijed radi dodatnog razjašnjavanja svrhe djelovanja. 2. Jasan i kratak navod redoslijeda akcija kojeg ja zapovjednik odabrao za provedbu svoje zadaće. Kao minimum uključuje shemu manevra i zamisao vatri.

brifing potvrđivanja (confirmation briefing) – Brifing kojeg podređeni zapovjednici daju nadređenom zapovjedniku odmah nakon izdavanja zapovijedi. To je njihovo razumijevanje zapovjednikove namjere, njihovih izričitih zadaća i odnosa između njihove zadaće i drugih postrojbi koje sudjeluju u operaciji/djelovanju. (Vidi povratni brifing.)

sukob (conflict) – Političko-vojno stanje između mira i rata, koja se razlikuje od mira organiziranim političkim nasiljem, a od rata svojim oslanjanjem na političke metode. Dijeli mnoge ciljeve i značajke rata, uključujući i rušenje vlada i nadzor teritorija.

svršetak sukoba (conflict termination) – Točka u kojoj sukob svršava, a počinju aktivnosti poslije sukoba. Neprijatelj treba biti i nesposoban i nevoljan za dalji otpor. Strateški, operativni i politički ciljevi postavljeni na početku sukoba trebaju biti ili osigurani ili će njihovo osiguranje biti izravan ishod svršetka sukoba.

učvršćenje položaja (consolidation of position) - Organiziranje i jačanje novoosvojenog položaja tako da se može uporabiti protiv neprijatelja; snaga koja se nalazi na položaju priprema se i za naredna djelovanja. Još se naziva i faza učvršćenja. (Vidi cilj, napadaj i nasrtaj.)

ograničenje (constraint) – Ograničenja koja se više zapovjedništvo stavlja pred postrojbu kojima se diktira djelovanje ili zabrana djelovanja, ograničavajući time slobodu djelovanja koju podređeni zapovjednik ima u planiranju zadaće navođenjem onoga što se mora ili ne smije napraviti.

brzina potrošnje (consumption rate) - Prosječna količina potrošnje određenog sredstva tijekom danog vremena, iskazana u propisanim jedinicama mjere.

dodir (contact) – 1. S vlastitim snagama, kada se dvije ili više vlastitih snaga povežu vizualno, fizički ili komunikacijskim sredstvima. 2. S neprijateljem, kada se vlastita snaga fizički spoji s neprijateljskom snagom i vodi borbu prsa o prsa ili se nalaze bliže od najvećeg domašaja oružja i vizualnih ili elektroničkih naprava. (Vidi bliske operacije/djelovanja.)

točka susreta/dodira (contact point) – 1. Kod ratovanja na kopnu, točka na zemljištu koja se može lako prepoznati, gdje se trebaju fizički susresti dvije ili više postrojbi. 2. U zračnim operacijama, mjesto na kojem zapovjednik zračne zadaće uspostavlja radio vezu s kontrolom letenja.

zaustaviti (contain) – 1. Ograničiti kretanje neprijateljskih snaga zaustavljanjem, zadržavanjem ili okruživanjem, ili ih prisiliti da usmjere svoja djelovanja na datu frontu s ciljem priječenja kretanja bilo kojeg dijela snaga za uporabu negdje drugdje. 2. U kopnenoj vojsci taktička zadaća za ograničavanje neprijateljskog kretanja. (Vidi blokirati i vezati.)

kontejnerski sustav dostave (container delivery system – CDS) – Sustav zračne dostave opskrbnih sredstava ili manjih dijelova opreme s malih ili većih visina na malo područje. (Vidi rasuti teret.)

kontaminacija (contamination) – 1. Taloženje ili upijanje radioaktivnih tvari, kemijskih ili bioloških otrova u područjima, na osoblju i objektima. 2. Stvaranje hrane i/ili vode neprikladnima za ljudsku ili životinjsku uporabu zbog postojanja kemijskih tvari, radioaktivnih elemenata, bakterija, nusproizvoda razvoja bakterija, raspadajućih tvari (uključujući raspad hrane) ili otpadnih tvari u hrani ili vodi. (Vidi dekontaminacija.)

izvanredno stanje (contingency) – Hitan slučaj koji uključuje vojne snage, uzrokovan prirodnim katastrofama, terorističkim subverzijama ili je nametnut potrebama vojnih operacija/djelovanja. Zbog neizvjesnosti stanja izvanredne prigode traže posebne planove, brzi odgovor i posebne postupke radi sigurnosti i spremnosti osoblja, objekata i opreme. (Vidi nastavak, ogranak, operativna zapovijed i operativni plan.)

plan djelovanja u izvanrednom stanju (contingency plan) – Plan koji se rabi za provedbu raznolikih zadaća i predviđenih glavnih događaja prije, tijekom i nakon vojnih operacija/djelovanja.

let praćenjem obrisa (contour flight) – Let koji se odlikuje stalnom brzinom leta i različitim visinama kako to nameće vegetacija, zapreke i okolna svjetlost. (Vidi let praćenjem reljefa zemljišta.)

nadzor (control) – 1. Ovlast koja može biti manja od ovlasti potpunog zapovijedanja koju provodi zapovjednik nad dijelom aktivnosti podređenih. 2. Pratiti i voditi snage i funkcije tako da ispune zapovjednikovu namjeru. Nadzor je potreban za uztvrđivanje stanja organizacijske djelotvornosti, za utvrđivanje otklona od postavljenih normi te za ispravljanje tih otklona. Daje zapovjednicima sredstvo za mjerenje, izvješćivanje i ispravljanje izvedbe. 3. Održati fizički utjecaj posjedanjem ili stavljanjem u domašaj oružnih sustava nad aktivnostima ili nad pristupom određenom području. Akcije koje se provode radi odbacivanja opasnosti ili slučajnosti te radi smanjenja rizika od njih (treći korak u procesu upravljanja rizikom). (Vidi administrativni nadzor, operativni nadzor, taktički nadzor i zapovjedni odnosi.)

nadzirani zračni prostor (controlled airspace) – 1. Zračni prostor određenih dimenzija u kojem se nadziranim letovima pružaju usluge kontrole letenja. 2. Zračni prostor u kojem neka druga postrojba provodi operacije/djelovanja i koji traži dozvolu za ulazak u taj prostor od postrojbe koja ga nadzire. (Vidi područje operacija/ djelovanja, usklađeni zračni prostor, zapovijedanje i nadzor Kopnene vojske nad zračnim prostorom i zona ograničenih operacija/djelovanja.)

nadzirana zamjena (controlled exchange) - Skidanje uporabljivih dijelova, komponenti ili sklopova s neispravnog sredstva, ali sredstva kojeg se još uvijek može ekonomično popraviti, i njihova izravna uporaba kod popravka jednakog/sličnog sredstva, čime ono postaje borbeno uporabljivo. (Vidi raskompletiranje.)

nadzirani stupanj opskrbe (controlled supply rate - CSR) - Stupanj potrošnje streljiva koji se može podržati, uzimajući u obzir raspoloživost vrsta streljiva, objekte za pohranjivanje i prijevozna sredstva u određenom vremenskom razdoblju. Iskazuje se brojem metaka po postrojbi, pojedincu ili po broju borbenih vozila u jednom danu. Glavni stožer objavljuje nadzirani stupanj opskrbe (NSO) za svaku vrstu streljiva zapovjedniku zbornog područja, a dalje redom zapovjednik svake podređene taktičke postrojbe objavljuje stupanj opskrbe svojim zapovjednicima na sljedećoj nižoj razini. Postrojba ne može trošiti veću količinu streljiva od određenog nadziranog stupnja bez odobrenja svoga višeg zapovjedništva. (Vidi i potrebiti stupanj opskrbe.)

nadzorne mjere (control measures) - Grafičke ili usmene upute koje zapovjednik daje podređenim zapovjedništvima s ciljem dodjeljivanja odgovornosti, usklađivanja vatre i manevra, te za nadzor borbenih operacija/djelovanja. Svaka nadzorna mjera može se prikazati grafički. Treba se rabiti minimalan broj nadzornih mjera pomoću kojih operacija/djelovanje napreduje sukladno zamisli operacije/djelovanja. Manje ograničavajuće nadzorne mjere rabe se u što je moguće većem broju kako bi se zapovjednicima ostavila sloboda djelovanja u provedbi dodijeljenih zadaća. Općenito, sve se nadzorne mjere trebaju lako prepoznati na zemljištu. Primjeri nadzornih mjera uključuju granice, ciljeve, točke usklađivanja, točke susreta/ dodira, polazne crte i smjer napadaja.

nadzorna točka (control point) – 1. Mjesto uzduž smjera hodnje na kojem se nalaze ljudi koji daju informacije i upute za nadzor opskrbe ili prometa. 2. Mjesto obilježeno plutačom, čamcem, zrakoplovom, elektoničkom napravom, upadljivim zemljišnim oblikom ili drugim prepoznatljivim objektom koje dobiva ime ili broj, a rabi se kao pomoć u navigaciji ili nadzoru brodova, čamaca ili zrakoplova.

nadzorne mjere (controls) – Akcije koje se provode za uklanjanje opasnoti ili za smanjivanje rizika koji iz njih proizlaze. (Vidi upravljanje rizikom.)

stječući snop (converging sheaf) – Postrana (bočna) raspodjela vatre dva ili više oružja tako da se ravnine vatre presjecaju u danoj točci. (Vidi krajnja zaštitna vatra i snop.)

konvoj (convoy) – 1. Određeni broj trgovačkih brodova ili pomoćnih brodova, ili obaju, koje obično prate ratni brodovi i/ili zrakoplovi, ili jedan trgovački ili pomoćni brod s površinskom pratnjom, prikupljeni i organizirani radi zajedničke plovidbe i prolaza. 2. Skupina vozila organiziranih u svrhu nadzora i urednog kretanja s ili bez oružane pratnje. 3. Skupina vozila koja se kreće po istom putu u isto vrijeme pod jednim zapovjednikom. (Vidi hodna kolona.)

crta vatrenog usklađivanja (coordinated fire line - CFL) - Crta iza koje sredstva potpore konvencionalnim površinskim vatrama (minobacači, poljsko topništvo, brodske topovnjače) mogu bilo kada djelovati unutar zone zapovjedništva koje ju je odredilo bez dodatnog usklađivanja. Obično ju određuju brigada ili divizija, no može ju odrediti i manevarska bojna. (U drugim državama članicama NATO-a se za crtu vatrenog usklađivanja koristi pojam no-fire line.)

visina usklađivanja (coordinating altitude) - Nadzorna mjera u zračnom prostoru kojom se razdvajaju zrakolovi i helikopteri određivanjem visine ispod koje zrakolovi normalno neće letjeti i visine iznad koje helikopteri normalno neće letjeti. Visina uklađivanja se normalno određuje u planu nadzora zračnog prostora i može uključiti tampon-zonu za mala odstupanja u visini leta zrakoplova i helikoptera. (Vidi iznad površine zemlje i nadzirani zračni prostor.)

točka usklađivanja (coordinating point) – Nadzorna mjera koja naznačuje određeno mjesto za usklađivanje vatri i manevra između susjednih postrojbi. Obično se određuju kad god granica prelazi prednji kraj područja bitke i može se naznačiti kada granica prelazi fazne crte koje se rabe za nadzor zaštitnih snaga. (U NATO-u se traži fizički dodir između susjednih postrojbi.) (Vidi točka susreta/dodira.)

usklađivanje (coordination) – Razmjena informacija kojom se informira i integriraju, sinkroniziraju i rješavaju problemi provedbe operacija/djelovanja. Usklađivanje nije nužno proces kojim se dobiva odobrenje za nešto ali se najčešće rabi za međusobnu razmjenu informacija.

put od oblica (corduroy road) – Put napravljen ili pojačan položenim trupcima ili daskama okomitim na smjer putovanja. Obično se radi kada je put blatan, pun snijega ili prolazi kroz močvaru.

protuzračne operacije/djelovanja (counterair) - Zračne operacije/djelovanja koje se provode radi postizanja i održavanja željenog stupnja zračne nadmoći uništenjem ili neutralizacijom neprijateljskih snaga. Protuzračne operacije/djelovanja mogu biti i navalne i obrambene. Navalne se provode na cjelokupnom neprijateljskom teritoriju i obično se provode na poticaj vlastitih snaga. Obrambene se provode u blizini vlastitog teritorija ili na njemu i obično su odgovor na djelovanja neprijateljskih zračnih snaga. (Vidi navalne protuzračne operacije/djelovanja i obrambene protuzračne operacije/djelovanja.)

protunapadaj (counterattack) – 1. Napadaj dijela ili čitave obrambene snage protiv neprijateljskih napadajnih snaga, s točno određenom svrhom ponovnog osvajanja izgubljenog ili odsječenog zemljišta, ili uništavanja neprijateljskih prednjih postrojbi, te s općim ciljem sprječavanja neprijatelja u ostvarenju njegove svrhe napadaja. Kod provedbe dugotrajnih upornih obrambenih operacija/djelovanja provodi se da bi se povratio borbeni položaj i usmjeren je na ograničene ciljeve. 2. Napadaj pričuvom ili manje uporabljenim prednjim dijelom snaga koji se provodi nakon što neprijatelj otpočne svoj napadaj, nakon što je zapovjednik utvrdio gdje je neprijateljev glavni napor ili kada se odlučnom obranom stvorio neprijateljski bok pogodan za napadaj. (Vidi napadaj i obrana.)

borba protiv droge (counterdrug – CD) – One aktivne mjere koje se poduzimaju za otkrivanje, praćenje i suprotstavljanje proizvodnji, trgovini i uporabi droga.

protuvatra (counterfire) - Vatre koje se provode na cijelom bojištu radi napadaja na sve neprijateljske sustave vatrene potpore. Dvije vrste protuvatre su aktivne vatre (otvaraju se prije nego što neprijatelj otpočne sa svojim vatrama) i reaktivne vatre (otvaraju se nakon što je neprijatelj otpočeo sa svojim vatrama.) (Vidi vatrena zadaća.)

protupobuna (counterinsurgency) – One vojne, paravojne, političke, gospodarske, psihološke i civilne akcije koje poduzima vlada za poražavanje pobune u svojoj zemlji.

protuobavještajno djelovanje (counterintelligence – CI) – Prikupljene informacije i aktivnosti koje se provode za zaštitu od špijunaže, drugih obavještajnih aktivnosti, sabotaža ili atentata koje provode strane vlade, strane organizacije, strane osobe ili su u njihovom interesu, ili za zaštitu od međunarodnih terorističkih aktivnosti. (Vidi borbeno obavještajno znanje, sabotaža i sigurnost operacija/djelovanja.)

protumjere (countermeasures) – Akcije koje se poduzimaju za suprotstavljanje ugrozama, prijetnjama ili rizicima. (Vidi upravljanje rizikom.)

protuminska djelovanja (countermine) - Djelovanja poduzeta za otkrivanje, obilazak, svladavanje, obilježavanje, izvješćivanje i uklanjanje neprijateljskih mina ili minskih polja.

operacije/djelovanja protupokretljivosti (countermobility operations) - Gradnja zapreka i postavljanje minskih polja radi zadržavanja, ometanja i uništavanja neprijatelja pojačanjem zemljišta. Temeljna svrha protupokretljivosti jest usporavanje ili skretanje neprijatelja da bi se povećalo vrijeme za otkrivanje ciljeva i povećala djelotvornost oružja.

protuvatrena priprema (counterpreparation fire) – Intenzivna, unaprijed planirana vatra koja se provodi kad se otkrije neizbježnost neprijateljskog napadaja. Namijenjena je za razbijanje neprijateljskih postroja, remećenje neprijateljskog sustava zapovijedanja, veza i motrenja, smanjenje učinkovitosti neprijateljske topničke pripreme te za slabljenje neprijateljskog navalnog duha. (vidi vatra.)

borba protiv širenja oružja (counterproliferation) – Vojne mjere usmjerene na odvraćanje ili obeshrabrivanje širenja oružja za masovno uništavanje, kao i na obranu od moguće uporabe toga oružja.

protuizviđanje (counterreconnaissance) – Sve mjere koje se poduzimaju za sprječavanje neprijateljskog izviđanja naših snaga, područja ili mjesta.

borba protiv terorizma (counterterrorism - CT) – Navalne mjere koje se poduzimaju za sprječavanje i odvraćanje terorizma, kao i odgovor na njega. (Vidi protuterorizam.)

inačica djelovanja (course of action) - 1. Bilo koji redoslijed djelovanja koji pojedinac ili postrojba mogu slijediti. 2. Mogući plan otvoren za pojedinca ili zapovjednika koji bi mogao biti proveden ili je povezan s provedbom zadaće. 3. Mogući način provedbe zadaće koji slijedi date smjernice, koji neće dovesti do prekomjerne štete li rizika a postrojbu i razvidno se razlikuje od drugih razmatranih inačica djelovanja. Kada se jednom inačica djelovanja odobri ona postaje temelj za razvoj operativnog plana ili operativne zapovijedi.

zaklon (cover) - Prirodna ili umjetna zaštita od neprijateljskog motrenja koja smanjuje učinke neprijateljske izravne i neizravne vatre.

pokrivanje naših položaja (cover) – Vrsta sigurnosnih operacija/djelovanja koja štiti snagu od iznenađenja, razvija stanje na bojištu i daje zapovjedniku vrijeme i prostor u kojem može odgovoriti na neprijateljska djelovanja. (Vidi snaga za pokrivanje.)

zaklonjeni prilaz (covered approach) - 1. Bilo koji smjer koja nudi zaštitu od neprijateljskog motrenja ili vatre. 2. Prilaz napravljen pod zaštitom drugih snaga ili korištenjem prirodnih pogodnosti zemljišta. (Vidi prikrivanje i zaklon.)

vatra za pokrivanje (covering fire) – 1. Vatra za zaštitu vlastitih snaga kada se nađu u domašaju neprijateljskog streljačkog oružja. 2. Kod pomorsko-desantnih operacija/ djelovanja, vatra koja se otvara prije iskrcavanja za pokrivanje pripremnih djelovanja, kao što su podvodna miniranja ili uklanjanje mina. (Vidi vatra.)

snaga za pokrivanje (covering force) – 1. Snaga koja djeluje odvojeno od glavnine radi presretanja, zadržavanja, remećenja, zavaravanja i djelovanja protiv neprijatelja prije nego što on može napasti snagu koja se pokriva. 2. Bilo koji izdvojeni dio snaga koji pruža sigurnost većoj snazi motrenjem, izviđanjem, napadajem ili obranom, ili bilo kojom kombinacijom tih metoda. (Vidi pokrivanje i sigurnosne operacije/djelovanja.)

područje snage za pokrivanje (covering force area - CFA) – Područje ispred prednjeg kraja područja bitke do prednjih položaja dodijeljenih snagama za pokrivanje. To je područje u kojem snage za pokrivanje provode dodijeljene zadaće.

skriveni prodor (covert breach) – Taktika izradbe prolaza koja se rabi kada snaga mora neopaženo izraditi prolaze kroz neprijateljske taktičke ili zaštitne zapreke. Kod skrivenog prodora otvaranje vatre postrojbe koja pruža potporu je biti-spreman zadaća ako snaga koja izrađuje prolaze bude otkrivena ili na-zapovijed zadaća kada je jednom izradba prolaza završena i nasrtaj započeo. Normalno, ovaj način izradbe prolaza rabi se kada uspjeh zadaće ovisi o iznenađenju na trošak brzine i koncentracije snaga.

skrivena operacija/djelovanje (covert operation) – Operacija/djelovanje tako planirana i provedena da se sakrije identitet pokrovitelja ili da se pokrovitelju omogući uvjerljivo poricanje pokroviteljstva. Skrivena operacija/djelovanje razlikuje se od tajne operacije/djelovanja po tome što je naglasak dan na skrivanje pokrovitelja umjesto na tajnost same operacije/djelovanja. (Vidi otvorena operacija/ djelovanje.)

punjenje za izradbu kratera (cratering charge) – 1. Punjenje koje se stavlja na odgovarajuću dubinu kako bi stvorilo krater. 2. Eksplozivno punjenje koje se rabi za stvaranje točkaste zapreke, obično za zatvaranje prolaza ili za blokiranje puta. (Vidi stanje spremnosti i točkasta zapreka.)

krizno planiranje (crisis action planning - CAP) – 1. Proces koji se provodi u sklopu Sustava združenog operativnog planiranja i provedbe, a koji uključuje razvoj združenih operativnih planova i zapovijedi u vremenski osjetljivom razdoblju kao odgovor na predstojeću krizu. Ono slijedi propisane postupke za oblikovanje i primjenu učinkovitog odgovora unutar vremenskog okvira koje nam daje razvoj krize. 2. Vremenski osjetljivo planiranje za razvoj, uporabu i održavanje dodijeljenih snaga i izvora koje se događa kao odgovor na stanje koje bi moglo dovesti do stvarnih vojnih operacija. Planeri koji provode krizno planiranje temelje svoj plan na okolnostima koje postoje u vrijeme kada se planiranje provodi. (Vidi pravodobno planiranje.)

kritična točka (critical point) – 1. Ključna zemljopisna točka ili položaj važan za uspjeh operacije/djelovanja. 2. U nekoj vremenskoj točci, kriza ili prekretnica u operaciji/djelovanju. 3. Odabrana točka na smjeru hodnje koja se rabi za davanje uputa o hodnji. 4. Točka u kojoj se mijenja smjer vodene zapreke ili nagib strmine grebena. 5. Bilo koja točka na smjeru hodnje u kojoj može doći do ometanja hodnje zbog susreta s nekim drugim postrojbama i njihova kretanja. 6. Putovi, tvorevine, umjetni ili prirodni oblici i objekti koji ograničavaju sposobnost manevra.

međusobno pridodavanje (cross-attachment) - Razmjena podređenih postrojbi između po-strojbi za privremeno razdoblje. Primjer: tankovska bojna izdvaja tankovsku satniju i pridodaje je mehaniziranoj pješačkoj bojni, a mehanizirana pješačka bojna izdvaja mehaniziranu satniju koja se onda pridodaje tankovskoj bojni.

poprečni koridor (cross-corridor) - Odijeljeni prostor zemljišta čija je dulja os općenito okomita na smjer kretanja snaga. (Vidi odijeljeni prostor.)

kretanje izvan putova (cross-country movement) - Kretanje snaga (obično taktičkih) preko zemljišta bez uporabe cesta/putova i mostova.

područje prijelaza (crossing area) – 1. Određeni broj susjednih mjesta prijelaza pod nadzorom jednog zapovjednika. 2. Područje nadziranog pristupa za prijelaz rijeke koje se rabi za smanjivanje prometne zakrčenosti na rijeci. Obično se radi o području koje može primiti postrojbu veličine brigade, definiranom bočnim granicama i oslobađajućim crtama 3 do 4 km (na temelju zadaće, neprijatelja, zemljišta, raspoloživih snaga i vremena) sa svake strane rijeke. (Vidi mjesto prijelaza, oslobađajuća crta i prijelaz rijeke.)

zapovjednik područja prijelaza (crossing area commander) - Časnik odgovoran za nadzor svih postrojbi na prijelazima i snaga potpore dok se nalaze u području prijelaza.

snaga za prijelaz (crossing force) – Postrojba koja ima odgovornost uspostavljanja mostobrana (obično veličine divizije). To se provodi u četiri faze: napredovanje k rijeci, nasrtaj preko rijeke, napredovanje s izlazne obale i osiguranje crte mostobrana. (Vidi crta mostobrana, mjesto prijelaza i područje prijelaza.)

zapovjednik snaga za prijelaz (crossing force commander) – Pojedinac određen za nadzor vodećih brigada tijekom nasrtaja preko rijeke za osiguranje crte mostobrana. (Vidi mostobran.)
mjesto prijelaza (crossing site) - Mjesto uzduž vodene zapreke gdje se može prijeći uporabom amfibijskih vozila, desantnih čamaca, splavi, mostova ili gazom vozila.

zapovjednik mjesta prijelaza (crossing site commander) – Pojedinac, obično zapovjednik inženjerijske satnije ili voda, odgovoran za sredstva za prijelaz i mjesto prijelaza, te za prijelaz postrojbi koje se šalju na to mjesto prijelaza. On zapovijeda inženjercima koji rukuju sredstvima za prijelaz i inženjercima na inženjerijskim regulativnim točkama u očekujućim područjima za to mjesto. (Vidi inženjerijska regulativna točka i mostobran.)

krstareća raketa (cruise missile) – Vođena raketa, koja se na većem dijelu svoga leta do cilja kreće otprilike stalnom brzinom; ona ovisi o dinamičnoj reakciji zraka za uzdizanje i potisne snage za uravnoteženje otpora.

točka vrhunca (culminating point) – Točka u vremenu i prostoru kada napadač više ne može ostvariti svoj cilj, ili kada branitelj više nema sposobnost ostvarenja svoga cilja. To se može dogoditi zbog čimbenika preostale borbene moći, logističke potpore, vremena, morala i zamora.

kulturni izvor (cultural resource) – Spomenici, nacionalno prepoznatljive ili istaknute zgrade, arhivi i knjižnice, drevne rukotvorine, arheološki važna mjesta, povijesno važna mjesta, katedrale, hramovi, džamije, druge crkve i sakralni spomenici, sveta mjesta ili područja, muzeji i umjetnička djela.
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 30 Jun 2008, 10:46

Vidio sam, ovo je vojni riječnik FM-a, nisu kratice, kratice ću postaviti poslje skupa s oznakama koje trebaju biti na radnim kartama...
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 30 Jun 2008, 10:50

dnevni obavještajni sažetak (daily intelligence summary – DISUM) – Izvješće koje se priprema u obliku poruke na razini združenog zapovjedništva koje višim, jednakim i nižim zapovjedništvima daje sažetak svih važnih obavještajnih podataka prikupljenih i stvorenih tijekom prethodnog 24-satnog razdoblja.

prosudba štete (damage assessment) – 1. Određivanje učinaka napada na ciljeve. 2. Određivanje učinaka otkrivanja klasificiranih/tajnih informacija po nacionalnu sigurnost. (Vidi prosudba borbene štete.)

predviđanje štete (damage estimation) - Raščlamba podataka za predviđanje štete koju će određeno oružje prouzročiti na cilju.

opasno područje (danger area) – 1. Određeno područje iznad, ispod ili unutar kojeg može postojati potencijalna opasnost. 2. Kod nadzora letenja, područje definiranih dimenzija unutar kojeg se u određenom vremenu mogu provoditi aktivnosti opasne po let zrakoplova. 3. Područje u blizini oružja ili zrakoplova u kojem može doći do ozbiljnih povreda ili smrti ako ga pojedinci ili druga sredstva posjedaju ili prolaze kroz njega, kao što je područje povratnog mlaza iza ručnih raketnih bacača. (Vidi zona ograničenih operacija/djelovanja.)

opasnost blizu (danger close) – U potpori zemaljskim i brodskim topništvom, informacija u pozivu za vatrom koja ukazuje da se vlastite snage nalaze bliže od 600 metara od cilja. Za minobacače ukazuje da su vlastite snage bliže od 400 metara od cilja. (Vidi krajnje zaštitne vatre i podesiti vatru.)

dan opskrbe (day of supply) – Vidi opskrbna sredstva za jedan dan. Normalno se rabi za izražavanje količine opskrbnih sredstva koja je unaprijed raspoređena u području operacija/ djelovanja. (Vidi nadzirani stupanj opskrbe.)

zasljepljenost (dazzle) - Privremeni gubitak vida ili privremeno smanjenje vizualne oštrine. Može se odnositi i na učinke na optičkim napravama.

dan-D (D-day) - Neimenovani dan kada započinje ili će započeti određena operacija/ djelovanje. Služi nam kao pomagalo u planiranju i određivanju redoslijeda događaja kada se ne može odrediti točan datum početka. Označavanje broja dana koji prethode ili slijede nakon dana-D provodi se uporabom znaka - ili + i arapskim brojem koji slijedi slovo D. Primjer: D-3 znači tri dana prije dana-D; D+7 znači sedam dana poslije dana-D. (Vidi dan-C.)

mrtvi prostor (dead space) – 1. Područje unutar najvećeg djelotvornog domašaja oružja, radara ili motritelja koje ne može biti pokriveno vatrom i motrenjem s danog položaja zbog postojećih zapreka, prirode zemljišta, osobina putanje ili ograničenja ciljačkih sposobnosti sustava. 2. Područje ili zona unutar domašaja radio prijenosnika, ali u kojem se radio signal ne prima. 3. Prostor iznad i oko topa ili sustava vođenih raketa u kojem se ne može gađati zbog mehaničkih ili elektroničkih ograničenja sustava.

iskrcaj (debarcation) – Izlazak osoblja i istovar opreme i opskrbnih sredstava s broda ili zrakoplova. (Vidi ukrcaj.)

zavaravanje (deception) – One mjere kojima se neprijatelj navodi na pogrešno zaključivanje manipuliranjem, iskrivljavanjem ili lažiranjem njemu dostupnih informacija tako da napravi nešto suprotno svome interesu. Cilj je učiniti neprijatelja ranjivijim na učinke oružja, manevra i operacija/djelovanja vlastitih snaga. (Vidi demonstracija, operacija/djelovanje zavaravanja i oponašajuće elektroničko zavaravanje.)

sredstva za zavaravanje (deception means) – Metode, izvori i tehnike koje se mogu rabiti za prijenos informacija do cilja zavaravanja. Postoje tri kategorije sredstava za zavaravanje: a. fizička sredstva – Aktivnosti i izvori koji se rabe za prijenos informacija stranoj sili ili sprječavanje da ta strana sila sazna određene informacije. (Primjeri: vojne operacije/djelovanja, uključujući vježbe, izviđanje, aktivnosti obuke i pokreti snaga; uporaba lažnih sredstava i naprava; baze, logistička djelovanja, skladišta i popravke; i aktivnosti provjere i ocjenjivanja.) b. tehnička sredstva – Vojni tvarni izvori i tehnike njihove uporabe koje se rabe za prijenos informacija stranoj sili ili sprječavanje da ta strana sila sazna određene informacije zračenjem, izmjenjivanjem, upijanjem i odbijanjem energije; emitiranjem ili skrivanjem emitiranja nuklearnih čestica, te kemijskih i bioloških supstanci i mirisa. c. administrativna sredstva – Izvori, metode i tehnike za prijenos informacija stranoj sili ili sprječavanje da ta strana sila sazna usmene, slikovne, dokumentarne ili druge fizičke dokaze.

operacija/djelovanje zavaravanja (deception operation) - Vojna operacija/djelovanje koja se provodi s ciljem navođenja neprijatelja na pogrešne zaključke. (Vidi demonstracija, lažni napadaj, napadaj, oponašajuće elektroničko zavaravanje, pokazivanje i varka

točka odlučivanja (decision point - DP) – Događaj, područje, crta ili točka na bojištu gdje se traži taktička odluka na temelju procesa ratne igre prije izdavanja operativne zapovijedi. Točke odlučivanja ne diktiraju zapovjednikove odluke, one samo ukazuju da je potrebno donijeti odluku, te ukazuju kada i gdje se treba donijeti odluka kako bi se postigao najveći učinak na vlastite ili neprijateljske inačice djelovanja. (Vidi matrica odlučivanja, model odlučivanja i ratna igra.)

matrica odlučivanja (decision support matrix – DSM) – Pomagalo kojim se služe zapovjednik i stožer za donošenje borbenih odluka. To je stožerni proizvod koji navodi točku odlučivanja, mjesto točke odlučivanja, kriterij koji će se ocjenjivati na točki odlučivanja, akcije ili opcije koje se mogu dogoditi na točki odlučivanja, te postrojbu ili dio koji će tu djelovati i ima odgovornost motriti i izvješćivati o svemu onom što utječe na kriterij na temelju kojeg se odlučuje. (Vidi matrica sinkronizacije, model za potporu odlučivanja, nastavak, ogranak, ratna igra i točka odlučivanja.)

model za potporu odlučivanja (decision support template – DST) – Stožerni proizvod koji se početno rabi u procesu ratne igre koji grafički prikazuje točke odlučivanja i projektirano/predviđeno stanje te ukazuje na to kada, gdje i pod kakvim uvjetima će najvjerojatnije trebati donijeti odluku da bi se pokrenula određena aktivnost (kao što je nastavak ili ogranak) ili događaj (kao što je prekid ili prijenos vatri). (Vidi matrica odlučivanja, obavještajna priprema bojišta, ratna igra i točka odlučivanja.)

odlučujući boj (decisive engagement) – U kopnenom i pomorskom ratovanju, boj u kojem se postrojba smatra u potpunosti uporabljena i ne može manevrirati ili se izvući iz boja. U odsutnosti vanjske pomoći, djelovanje treba biti provedeno do odluke, bilo pobjedom ili porazom raspoloživih snaga. U nekim prilikama to je željeni ishod kako bi se zadržalo ključno zemljište, porazila određena neprijateljska snaga ili osigurao određeni cilj. U takvom stanju, postrojba može primiti dodatne snage ili potporu kako bi bila sposobna odvojiti se od neprijatelja (izvući se iz boja).

odlučujuća točka (decisive point) – 1. Točka čijim držanjem zapovjednik postiže naglašenu prednost nad protivnikom. Odlučujuće točke su obično zemljopisne naravi, ali mogu uključiti i druge fizičke elemente, kao što su neprijateljski dijelovi, zapovjedna mjesta i komunikacijski čvorovi. 2. Vrijeme ili mjesto gdje postoji neprijateljska slabost i gdje je moguće stvoriti nadmoćnu borbenu moć protiv nje. To može biti neprijateljska slabost koju je moguće iskoristiti ili vrijeme kada je neprijateljska borbena moć smanjena. 3. Ukazuje podređenima na potencijalnu točku koju je zapovjednik utvrdio tijekom procesa prosudbe na kojoj bi se mogla uporabiti nadmoćna borbena moć. (Vidi borbena moć, sinkronizacija i točka odlučivanja.)

odlučujuće zemljište (decisive terrain) - Ključno zemljište koje ima izniman utjecaj na zadaću. Odlučujuće zemljište je relativno rijetko i neće se naći u svakom stanju. Imenovanje zemljišta odlučujućim znači prepoznati da uspješna provedba zadaće, bilo napadne bilo obrambene, ovisi o tome hoćemo li ga zauzeti ili sačuvati. Zapovjednik određuje odlučujuće zemljište kako bi priopćio njegov značaj u zamisli operacije/djelovanja, prvo svom stožeru, a kasnije i podređenim zapovjednicima. (Vidi ključno zemljište.)

deklinacija (declination) – U navigaciji, na danom mjestu i u danom vremenu, kut između mrežnog sjevernog meridijana i pravog sjevernog meridijana ili magnetnog sjevernog meridijana mjeren u stupnjevima ili tisućitima istočno ili zapadno. Taj se kut godišnje mijenja u odnosu na magnetni sjeverni meridijan na temelju skretanja magnetnoga pola.

dekontaminator (decontaminant) – Bilo koja tvar koja se rabi za uništenje, neutraliziranje ili uklanjanje kemijskih, bioloških ili radioaktivnih tvari koje ugrožavaju osoblje ili opremu.

dekontaminacija (decontamination) - Proces kojim se svaka osoba, objekt ili područje čine sigurnim upijanjem, uništavanjem, neutraliziranjem, činjenjem bezopasnim ili uklanjanjem kemijskih i bioloških bojnih sredstava, ili uklanjanjem radioaktivnih tvari s osobe, objekta ili područja oko njih. Tri razine dekontaminacije su trenutna, operativna i temeljita dekontaminacija. (Vidi dekontaminacija pacijenta, operativna dekontaminacija, temeljita dekontaminacija i trenutna dekontaminacija.)

mamac (decoy) – Imitacija osobe, objekta ili fenomena čija je svrha prevariti neprijateljske motrilačke naprave ili navesti neprijatelja na pogrešne zaključke. Koristi se i riječ dummy.

duboki manevar (deep maneuver) – Navalna operacija/djelovanje u kojoj se rabe kopnene i zrakoplovne manevarske snage u potpori dubokih operacija/djelovanja koje uključuju kretanje borbenih snaga u odnosu na neprijatelja uz vatrenu potporu ili vatrene potencijale iz svih raspoloživih izvora. (Vidi bliske operacije/djelovanja i duboka vatra potpore.)

duboke operacije/djelovanja (deep operations) – Operacije/djelovanja usmjerene protiv neprijateljskih snaga i funkcija koje nisu u dodiru na prednjoj crti vlastitih snaga, polaznoj crti, ili crti obrane, a provode se između prednje crte vlastitih snaga ili crte obrane i prednje granice postrojbe koja provodi operaciju/djelovanje. U tim se operacijama/djelovanjima koriste dalekometne vatre, kopneni i zračni manevar te ratovanje u području zapovijedanja i nadzora kako bi se porazio neprijatelj smanjenjem ili uklanjanjem njegove slobode djelovanja i narušavanjem njegove pripreme za borbu te njegove potporne strukture i/ili razbijanjem ili uništavanjem sklada i tempa njegovih operacija/djelovanja. (Vidi istodobni napadaj u dubini, odlučujuća točka i prednja granica.)

duboka potporna vatra (deep supporting fire) – Vatra koja je usmjerena protiv ciljeva koji nisu u blizini vlastitih snaga radi neutraliziranja i uništavanja neprijateljskih pričuva i oružja, te ometanja i narušavanja neprijateljskog sustava zapovijedanja, opskrbe, veze i motrenja. (Vidi duboke operacije/djelovanja, istodobni napadaj u dubini i prednja granica.)

poraziti (defeat) – Taktička zadaća narušavanja ili poništavanja plana zapovjednika neprijateljskih snaga te potčinjavanja njegove volje za borbom, tako da postane nevoljan ili nesposoban dalje provoditi svoju usvojenu inačicu djelovanja te se pokorava volji svoga protivnika. (Vidi odlučujuća točka.)

mehanizam za poražavanje (defeat mechanism) – Jedna akcija, ne nužno vrsta snage ili postrojbe, koja osigurava uspjeh inačice djelovanja. Uključuje utvrđivanje ciljeva i određivanje mjesta značajnih ciljeva. (Vidi stožerna točka.)

obrana (defense) – Borbena operacija/djelovanje za poražavanje napadača i sprječavanje ostvarenja njegovih ciljeva. Koristi se svim raspoloživim sredstvima i metodama za sprječavanje, odolijevanje ili uništenje neprijateljskog napadaja. Oblici obrambenih operacija/djelovanja su obrana područja i pokretna obrana. Obrambene tehnike su obrana sektora, obrana borbenog položaja i obrana uporišne točke.

obrana borbenog položaja (defend a battle position) – Tehnika koja stavlja postrojbu na borbeni položaj da bi koncentrirala svoje vatre, ograničila svoj manevar, ili se stavila u pogodan položaj za protunapadaj. Borbeni položaj jest opće mjesto na zemljištu. Zapovjednik raspoređuje svoje snage na najboljem zemljištu unutar borbenog položaja i u njegovoj blizini. Zapovjednik može rasporediti zaštitne/ sigurnosne snage ispred i oko borbenog položaja. On isto tako može smjestiti elemente borbene i logističke potpore izvan borbenog položaja. Može slobodno manevrirati svojim snagama unutar borbenog položaja i preuzeti inicijativu za provedbu manevra izvan borbenog položaja da bi napao neprijateljske snage ukoliko to nije suprotno zapovjednikovoj zamisli.

obrana uporišne točke (defend a strongpoint) – Oblik obrane borbenog položaja koji traži više inženjerijskog rada i može tražiti zadržavanje položaja pod svaku cijenu. Ona neprijatelju ne dopušta pristup i osvajanje ključnog zemljišta i tjera njegove snage da se kreću u drugom smjeru.

obrana sektora (defend in sector). – Tehnika koja traži od obrambene postrojbe da neprijateljskim snagama spriječi prolaz iza zadnje granice sektora, zadržavajući istodobno sigurnost bokova i osiguravajući cjelovitost napora unutar sheme manevra matične/nadređene postrojbe. Početni se položaji uobičajeno organiziraju što je to moguće više prema naprijed, no zapovjednik može rabiti bilo koju tehniku za provedbu zadaće. Nadređeni zapovjednik će redovito odrediti kriterij neprijateljskog prodiranja preko kojeg se ne smije prijeći. Primjer: “Ne dozvoliti probijanje fazne crte IME s 12 ili više tankova ili pješačkih borbenih vozila”.

obrana u dubini (defense in depth) – Postavljanje obrambenih položaja koji se međusobno podupiru tako da progresivno oslabe napadaj, spriječe neprijatelju da odmah na početku osmotre cjelokupni položaj i omoguće zapovjedniku da manevrira svojom pričuvom.

uvjeti obrambene spremnosti (defense readiness conditions – DEFCON) – Jedinstveni sustav progresivnih stanja upozorbe koji se rabi između predsjedavajućeg Združenog stožera i zapovjednika sjedinjenih i posebnih zapovjedništava i za uporabu u granama. Uvjeti obrambene spremnosti stupnjevani su tako da odgovaraju stanjima različite vojne ozbiljnosti (stanje uzbunjivanja). Određuju se jednostavno brojem od 5 do 1.

obrambene protuzračne operacije/djelovanja (defensive counterair – DCA) – Operacije/ /djelovanja za zaštitu od napadaja neprijateljskih sustava u atmosferi (na primjer, sustav koji se rabi za uništavanje neprijateljskog zrakoplova koji napada naše kopnene snage.)

obrambene protusvemirske operacije/djelovanja (defensive counterspace – DCS) – Operacije/ /djelovanja za zaštitu od napadaja sustava koji djeluju u svemiru.

obrambene operacije/djelovanja (defensive operations) - Operacije/djelovanja provedene s izravnom svrhom dovođenja do neuspjeha neprijateljskog napadaja. Obrambene operacije/djelovanja mogu postizati i jedno ili više od sljedećeg: dobivanje vremena; koncentriranje snaga negdje drugdje; iscrpljivanje neprijateljskih snaga kao uvod u napadajna djelovanja; te čuvanje taktičkih, strateških ili političkih ciljeva. (Vidi obrana, obrana područja i pokretna obrana.)

zaklanjati (defilade) - Zaštita od neprijateljskog motrenja i vatre koju pruža zapreka kao što je brdo, greben ili obala. Zakloniti se od neprijateljske vatre ili motrenja uporabom prirodnih ili umjetnih zapreka.

tjesnac (defile) - Uzak prolaz koji teži ograničiti kretanje postrojbi.

stupanj rizika (nuklearnog) (degree of risk (nuclear)) - Rizik kojeg određuje zapovjednik do kojeg vlastite snage mogu biti izložene učincima eksplozije nuklearnog oružja rabljenog u napadaju na bliske neprijateljske ciljeve; prihvatljivi stupnjevi rizika u različitim taktičkim uvjetima razvrstani su kao izvanredan, umjeren i neznatan. (Vidi izvanredni rizik (nuklearni), neznatan rizik (nuklearni), i umjereni rizik (nuklearni).)

zadržati (delay) – Taktička zadaća u kojoj snaga pod pritiskom zamjenjuje prostor za vrijeme usporavajući neprijateljski tempo i nanoseći mu najveće štete bez da, u načelu, postane odlučujuće uporabljena.

zadržavanje s pomoćnih položaja (delay from alternate positions) - Tehnika koja uključuje dvije manevarske postrojbe u jednom sektoru. Dok se prva bori, druga zauzima sljedeći položaj u dubini i priprema se za preuzimanje odgovornosti za operaciju/djelovanje i vatrom podupire odvajanje prve postrojbe od neprijatelja. Prva se postrojba odvaja od neprijatelja i prolazi kroz drugu postrojbu ili oko nje. Ona se tada priprema za nova zadržavajuća djelovanja s položaja u većoj dubini, dok druga postrojba preuzima borbu.

zadržavanje ispred određene crte za određeno vrijeme ili do određenog događaja (delay forward of a specified line for a specified time or specified event) – To je zadaća visokog rizika koja traži od postrojbe da spriječi neprijateljske snage u dolasku do određenog područja prije određenog vremena ili događaja, bez obzira na cijenu. Ova se zadaća može dati postrojbama u području snaga za pokrivanje ili u području glavne bitke. (Vidi izvlačenje, povlačenje i uzmak.)

zadržavanje s uzastopnih položaja (delay from successive positions) - Tehnika koja se provodi kada je sektor toliko širok da raspoložive snage ne mogu zaposjesti više od jednog reda položaja. Manevarske postrojbe neprekidno zadržavaju neprijatelja na položajima i između njih u svojim sektorima, boreći se unazad od jednog do drugog položaja, držeći svaki položaj koliko je dugo moguće ili za određeno vrijeme.

operacija/djelovanje zadržavanja (delaying operation) - Operacija/djelovanje u kojoj snaga pod pritiskom mijenja prostor za vrijeme usporavajući neprijateljski tempo napadaja i nanoseći mu najveće gubitke bez da, u načelu, postane odlučujuće uporabljena. Obično se provodi kada zapovjednik treba vremena za koncentraciju, čuvanje ili povlačenje snaga; za organiziranje obrane u većoj dubini; kada treba ekonomično rabiti snage u području; kada treba pokriti postrojbu koja se brani ili uzmiče; za zaštitu boka; ili kada treba dovršiti napadajna djelovanja negdje drugdje. Kod zadržavanja je uništavanje neprijatelja od sekundarne važnosti u odnosu na važnost usporavanja njegovog napredovanja kako bi se dobilo na vremenu.
zadržavanje u sektoru (delay in sector). Zadaća niskog rizika koja traži od postrojbe da što je god više moguće uspori i porazi neprijatelja bez žrtvovanja taktičke cjelovitosti postrojbe. Ta zadaća može biti dana postrojbama u području snaga za pokrivanje ili snagama u području glavne bitke.

prijenos ovlasti (delegation of authority) – Čin kojim zapovjednik prenosi dio svojih ovlasti na podređenog zapovjednika u skladu s dodijeljenom zadaćom. Dok se zapovjednik ne može osloboditi cjelokupne odgovorosti, prijenos ovlasti sa sobom nosi i nametanje određene odgovornosti na podređenog. Stupanj prenesene ovlasti mora biti jasno izražen.

pripremljeni napadaj (deliberate attack) - Planirani i pažljivo usklađeni i isprobani napadaj sa svim potrebnim elementima, temeljen na detaljnom izviđanju, prosudbi raspoloživih obavještajnih podataka i relativne borbene snage, raščlambi raznolikih inačica djelovanja, te na drugim čimbenicima koji utječu na stanje. Općenito se provodi protiv dobro organizirane obrane kada brzi napadaj nije moguć ili je doživio neuspjeh. (Vidi napadaj.)

pripremljeni prodor (deliberate breaching ) - Pripremljeni se prodor provodi kada nije moguće ili nije potrebno prijeći zapreku iz pokreta (u hodu) ili kada nije uspio nasrtajni/brzi prodor. Pripremljeni se prodor odlikuje detaljnim planiranjem i pripremom te se provodi uporabom svih raspoloživih izvora. (Vidi nasrtaj, nasrtajni/brzi prodor, prodor, prodor iz pokreta i snaga za prodor.)

pripremljeni prijelaz (deliberate crossing) - Prijelaz koji se provodi protiv dobro organizirane obrane kada brzi prijelaz nije uspio ili nije moguć. Normalno zahtijeva detaljno izviđanje, velik broj obavještajnih podataka, detaljno planiranje, pripremu, centralizirani nadzor i intenzivne probe. (Vidi brzi prijelaz rijeke, mostobran, crta mostobrana i prijelaz rijeke.)

pripremljena obrana (deliberate defense) - Obrana obično organizirana kada smo izvan dodira s neprijateljem ili kada se ne očekuje skori dodir s neprijateljem, a ima dosta vremena za organizaciju obrane. Normalno uključuje intenzivno utvrđivanje izradbom zaklona, utvrda i komunikacijskih sustava. (Vidi obrana, obrana u dubini i prednja obrana.)

pravodobno planiranje (deliberate planning) – 1. Proces koji se provodi u sklopu Sustava združenog operativnog planiranja i provedbe, a koji uključuje razvoj združenih operativnih planova za izvanredna stanja utvrđenih u dokumentima združenog strateškog planiranja. Provodi se u miru i slijedi propisane postupke planiranja sukladno službeno uspostavljenom Sustavu združenog strateškog planiranja. 2. Proces planiranja za razvoj i uporabu dodijeljenih snaga i izvora u odgovoru na hipotetsko stanje. Planeri koji provode pravodobno planiranje znatno se oslanjaju na pretpostavke u odnosu na okolnosti koje će vladati kada se plan bude provodio. (Vidi krizno planiranje.)

pripremljeno zadimljavanje (deliberate smoke) – Uporaba dima znakovita po integriranom planiranju i produženom trajanju dimne potpore.

razvojačena zona (demilitarized zone – DMZ) – 1. Određeno područje u kojem je zabranjeno raspoređivanje ili koncentracija vojnih snaga, kao i zadržavanje ili uspostavljanje vojnih baza ili objekata bilo koje vrste. 2. Prostor stvoren za neutralizaciju određenih područja od posjedanja vojnim snagama i vojnih aktivnosti. Općenito govoreći, to su područja na koja obje strane polažu pravo, a gdje bi nadzor jedne od njih nad tim područjima predstavljao izravnu ugrozu druge strane. Snage treće strane obično se ne nalaze u tim područjima, a prostor nadziru promatrački timovi ophodnjama ili s motrilačkih mjesta. (Vidi tampon-zona i zona razdvajanja.)

demobilizacija (demobilization) – Čin vraćanja snaga i sredstava u stanje prije mobilizacije ili u neko drugo odobreno stanje. Uključuje i vraćanje mobiliziranog dijela industrije u mirnodopske uvjete rada. (Vidi mobilizacija.)

rušenje (demolition) – Uništenje određenih tvorevina, objekata ili tvari vatrom, vodom, eksplozivom, mehaničkim i drugim sredstvima.

cilj rušenja (demolition target) – Cilj od znanog vojnog interesa određen za moguće buduće rušenje.

demonstracija (demonstration) – 1. Napadaj ili pokazivanje snage na dijelu bojišta gdje se ne traži odluka, s ciljem zavaravanja neprijatelja. 2. Vrsta napadaja koja je slična lažnom napadaju s iznimkom što se ne traži dodir s neprijateljem. 3. U operacijama stabilnosti i potpore, operacija/djelovanje koju provode vojne snage ispred stvarnog ili mogućeg neprijatelja kako bi se pokazale vojne mogućnosti. (Vidi operacija/djelovanje zavaravanja i pokazivanje snage/moći.)

mjera zaprjedžbe (denial measure) - Djelovanje kojim se neprijatelju ometa ili uskraćuje uporaba prostora, osoblja, opskrbnih sredstava ili objekata. Može uključivati uništenje, odstranjivanje, kontaminaciju ili podizanje zapreka.

operacija/djelovanje zaprjedžbe (denial operation) - Operacija/djelovanje oblikovana s ciljem sprječavanja ili ometanja neprijateljskog zauzimanja, ili dobivanja prednosti, područja ili objekata koji imaju taktičku ili stratešku vrijednost.

uskraćeno područje (denied area) – 1. Područje pod nadzorom neprijatelja ili pod nadzorom snaga koje nisu neprijteljske ali niti prijateljske, u kojem vlastite snage ne mogu očekivati uspješno djelovanje s postojećim operativnim ograničenjima i sposobnostima raspoloživih snaga. 2. Područje koje je operativno nepogodno za djelovanja snaga opće namjene zbog političkih, taktičkih, ekoloških ili zemljopisnih razloga. To je osnovno područje za djelovanje specijalnih snaga.

polazno uzletište (departure airfield) – Uzletište koje je planirano za let postrojbi i/ili tvarnih sredstava. (Vidi iskrcajna zračna luka i ukrcajna zračna luka.)

razvoj (deployment) – 1. Kretanje snaga unutar područja operacija/djelovanja. 2. Raspoređivanje snaga u borbeni poredak za bitku. 3. Premještanje snaga i tvari u željena područja operacija/djelovanja. 4. Aktivnosti potrebne za pripremu i kretanje snage i njezine opreme i opskrbnih sredstava u područja operacija/ djelovanja kao odgovor na krizu ili prirodnu katastrofu. (Vidi projekcija snaga.)

depo (depot) – 1. opskrbna sredstva – Aktivnost prijama, razvrstavanja, skladištenja, brojenja, izdavanja, održavanja, nabave, proizvodnje, sklapanja, istraživanja i raspolaganja tvarima. 2. osoblje - Aktivnost prijama, obrade, obuke, raspoređivanja i slanja zamjene osoblja. (Vidi klase opskrbnih sredstava i osiguranje bojnih djelovanja.)
dubina (depth) – Proširenje operacija/djelovanja u vremenu, prostoru i po svrsi.

željena nulta točka (desired ground zero - DGZ) - Točka na površini zemlje ili okomito iznad ili ispod središta planirane nuklearne eksplozije.

uništiti (destroy) – 1. Taktička zadaća kojom treba fizički učiniti neprijateljsku snagu borbeno nesposobnom. 2. Učiniti cilj toliko oštećenim da ne može funkcionirati kako bi želio ili se ne može staviti u uporabno stanje sve dok nije potpuno iznova izgrađen. (Vidi poraziti.)

uništenje (destruction) – 1. Kada se odnosi na učinke topničkih vatri, smatra se da je cilj uništen kada je trajno nesposoban za djelovanja, ili su gubitci u ljudstvu i oštećenja jednaki ili veći od 30%. Uništenje traži veliku potrošnju streljiva i obično se ne provodi osim ako se ne koristi poboljšano konvencionalno streljivo ili “pametna oružja”. 2. Kada se koristi u zadaćama napadajnih helikoptera, postotak uništenih ili onesposobljenih neprijateljskih borbenih i neborbenih vozila mora odrediti nadređeno zapovjedništvo.

vatra za uništenje (destruction fire) – Vatra koja se otvara s isključivom svrhom uništenja objekata. (Vidi uništiti i vatrena potpora.)

izdvojena postrojba (detachment) – 1. Dio postrojbe odvojen od matične postrojbe za službovanje negdje drugdje. 2. Privremena kopnena ili mornarička postrojba stvorena od drugih postrojbi ili njihovih dijelova. 3. Postrojba koja djeluje odvojeno od svoje matične postrojbe u kojoj je ustrojbeni dio i kojoj ostaje stalno dodijeljena. 4. Izdvojena postrojba može djelovati kao neovisna, ili može biti pridodana ili djelovati zajedno s drugom postrojbom ili pod njom. (Vidi operativni nadzor, pridodati, stalno dodijeliti i zapovjedni odnosi.)

izdvojena postrojba ostavljena u dodiru (detachment left in contact - DLIC) – Element u bilo kojem postroju koji provodi povlačenje izvan pritiska neprijatelja. Taj element može biti veličine do jedne trećine matične postrojbe. Temeljna svrha ove postrojbe jest zavaravati neprijatelja tako da vjeruje da se matična postrojba još uvijek nalazi na položaju za vrijeme dok se većina postrojbi povlači. Ako je povlačenje otkriveno i neprijatelj napadne, ova se postrojba brani ili usporava neprijatelja sukladno svojim mogućnostima. Izlazi iz dodira s neprijateljem i povlači se nakon što je glavnina počela kretanje prema sljedećoj zadaći.

detaljna dekontaminacija opreme (detailed equipment decontamination) – U temeljitoj dekontaminaciji odnosi se na uklanjanje, neutraliziranje ili smanjivanje kontaminacije na vanjskim i unutarnjim površinama opreme postrojbe do neznatnog rizika čime se omogućuje skidanje zaštitne opreme ili smanjenje razine zaštitne opreme koju treba nositi za dulja razdoblja.

detaljna dekontaminacija postrojbi (detailed troop decontamination) – U temeljitoj dekontaminaciji odnosi se na smanjenje razine zaštitne opreme koju treba nositi za dulja razdoblja dekontaminacijom pojedinačne borbene opreme do neznatnog rizika, skidanje kontaminirane zaštitne opreme, uključujući zaštitnu masku, dekontaminaciju zaštitne maske i praćenje osoblja i opreme kako bi se utvrdila učinkovitost dekontaminacije.

zatočen (detained) – Vidi nestao.
zatočenik (detainee) – Pojam koji se rabi da bi ukazalo na bilo koju osobu koju su zarobile ili na drugi način zatočile oružane snage.

odvraćanje (deterrence) – Sprječavanje nekoga da djeluje zbog straha od posljedica. Odvraćanje je stanje svijesti koje proizlazi iz činjenice da postoji vjerodostojna prijetnja od moguće reakcije koja je po svojoj veličini i snazi neprihvatljiva za onoga koji bi pokušao neprimjereno djelovati.

detonirajući stijenj (detonating cord) – Vodootporna, elastična cjevčica napunjena visokorazornm eksplozivnom namijenjena za prijenos detonacijskog vala. (Vidi rušenje.)

romboidni poredak (diamond formation) – Taktički poredak ili poredak za kretanje koja je varijacija četverokutnog poretka s jednom manevarskom postrojbom koja je na čelu, dvije manevarske postrojbe postavljene na svaki bok i preostalom manevarskom postrojbom u pozadini. (Vidi četverokutni poredak, klinasti poredak, kolonski poredak, linijski poredak, poredak, poredak za kretanje postrojni poredak i V-poredak.)

umro od rana (died of wounds – DOW) – Neprijateljska ili borbena žrtva koja je umrla nakon dolaska u medicinski objekt/ustanovu. (Vidi neprijateljska žrtva i ubijen u akciji.)

umro od rana zadobijenih u akciji (died of wounds received in action – DWRIA) – Kategorija žrtve primjenjiva na neprijateljsku žrtvu, osim žrtve terorističke akcije, koja je umrla od rana ili drugih povreda zadobijenih tijekom akcije nakon dolaska u medicinski objekt/ustanovu.

digitalizacija (digitalization) – 1. Prijenos borbenih informacija u gotovo stvarnom vremenu između različitih borbenih dijelova čime se stvara podijeljena svijest o taktičkoj situaciji. 2. Napredne tehnologije informacijskog doba koje poboljašavju vještinu zapovijedanja i olakšavaju znanost nadzora. (Vidi informacijsko ratovanje i ratovanje u području zapovijedanja i nadzora.)

izravna akcija (direct action – DA) – Kratkotrajni udari ili druge navalne akcije manjeg obujma koje provode specijalne snage za zauzimanje, uništavanje, hvatanje, oslobađanje ili nanošenje štete kod određenog osoblja ili tvari. U provedbi tih djelovanja, specijalne snage mogu se koristiti upadima, prepadima, zasjedama i izravnim nasrtajem; postavljati mine i eksplozive; provoditi napadaje vatrom iz zraka, sa zemlje ili s pomorskih platformi; voditi precizno vođeno streljivo; te provoditi sabotaže.

zadaća izravne akcije (direct action mission) – U specijalnim operacijama/djelovanjima, određeni čin koji uljučuje djelovanja otvorene, tajne ili prikrivene naravi, a prvenstveno ga provode specijalne snage u neprijateljskim ili uskraćenim područjima. (Vidi izravna akcija i operacije(djelovanja izravne akcije.)

operacije/djelovanja izravne akcije (direct action operations) – Kratkotrajne navalne operacije/djelovanja koje provode specijalne snage za zauzimanje, uništavanje ili nanošenje šteta na određenom cilju, ili za ubijanje, zarobljavanje ili oslobađanje određenog osoblja. U provedbi tih operacija/djelovanja, specijalne snage mogu provoditi prepade, upade, zasjede ili taktikom izravnog nasrtaja; mogu postavljati mine i drugo streljivo; provoditi napadaje vatrom iz zraka, sa zemlje ili s pomorskih platformi; voditi precizno vođeno streljivo; te provoditi sabotaže.

usmjerena energija (directed-energy – DE) – Okvirni pojam koji pokriva tehnologije koje se odnose na proizvodnju zrake koncentrirane elektromagnetske energije ili atomskih i subatomskih čestica. Primjer su laseri i mikrovalovi visoke energije.

ratovanje usmjerenom energijom (directed-energy warfare – DEW) – Vojna djelovanja koja uključuju uporabu oružja i naprava s usmjerenom energijom, protumjere koje će dovesti do oštećenja ili uništenja neprijateljske opreme, objekata ili osoblja, ili određivanje, iskorištavanje, smanjivanje ili sprječavanje neprijatelja da se koristi elektromagnetskim spektrom njegovim oštećenjem, uništenjem ili ometanjem. Uključuje i mjere zaštite vlastite opreme, objekata i osoblja i zadržavanje sposobnosti uporabe vlastitog elektromagnetskog spektra. Oružja s usmjerenom enerdijom rabe se na sličan način kao i oružja za izravnu vatru. (Vidi izravna vatra i usmjerena energija.)

zapovijeđena zapreka (directed obstacle) – Zapreka koju je viši zapovjednik dao podređenoj postrojbi kao izričitu zadaću.

zapovijeđeni cilj (directed target) – Cilj, kojeg je odredio odgovorni zapovjednik, za koji postrojba koja je dobila izričitu zadaću mora biti spremna da bi ga uništila kako bi se podržala namjera zapovjednika.

izravna zamjena (direct exchange) – Metoda opskrbe kojom se izdaje ispravno sredstvo u zamjenu za neispravno sredstvo na bazi sredstvo za sredstvo.

izravna vatra (direct fire) – Topnička vatra usmjerena na cilj koji je vidljiv ciljaču i koji sam služi kao ciljna točka za ciljača ili postrojbu koja ostvaruje vatru. Odnosi se na topničku, minobacačku i raketnu vatru.

smjer napadaja (direction of attack) - Određen smjer ili put kojim će slijediti glavni napadaj ili glavnina snaga. Postrojba je ograničena i od nje se traži da napada označenim smjerom, te joj obično nije dopušteno obilaženje neprijatelja. Smjer napadaja se prvenstveno koristi u protunapadajima ili kako bi se osiguralo da pomoćni napadaji daju najveći doprinos glavnom napadaju. Obično se koristi na razini bojne ili niže. Smjer napadaja je više ograničavajuća nadzorna mjera od osi napredovanja, a postrojbe nemaju slobodu manevra izvan dodijeljenog smjera. Obično je vezan uz pješačke postrojbe koje provode noćne napadaje, ili postrojbe koje djeluju u uvjetima ograničene vidljivosti, te u protunapadajima. (Vidi i os napredovanja.)

smjer vatre (direction of fire) - Smjer u kojem je okrenuto topničko ili raketno oružje. Pred-stavlja smjer prema najvećoj ugrozi u području cilja.

snaga za izravni pritisak (direct pressure force) - Snaga uporabljena u gonidbi koja se usmjerava na glavninu neprijateljskih snaga za sprječavanje prekida dodira ili obrambene rekonstitucije prije nego što naše snage provedu obuhvat s ciljem okruženja neprijatelja. Obično se provodi niz brzih napadaja kako bi se usporilo izvlačenje neprijatelja, prisiljavajući ga da stane i da se bori. (Vidi gonidba i snaga za okruženje.)

izravna potpora (direct support - DS) – 1. Zadaća koja traži od jedne snage da podupre drugu određenu snagu, te davanje ovlasti snazi potpore za izravan odgovor na sve zahtjeve koje podržana snaga uputi za pomoć. 2. U NATO-u potpora koju pruža postrojba ili postroj koja nije pridodana i nije pod zapovijedanjem podržane postrojbe ili postroja, ali od koje se traži da prioritetno pruži potporu koju traži ta postrojba ili postroj. (Vidi opća potpora, pojačavanje i pojačavanje opće potpore.)

topništvo za izravnu potporu (direct support artillery) - Topništvo čija je temeljna zadaća ostvariti vatre tražene od podržane postrojbe. (Vidi opća potpora.)

postrojba za izravnu potporu (direct support unit - DSU) – Postrojba koja pruža usluge opskrbe i održavanja izravno postrojbi koja koristi te usluge.

napustiti borbu/odvojiti se od neprijatelja (disengage) – Taktička zadaća u kojoj dolazi do prekida dodira s neprijateljem i do kretanja prema točci gdje neprijatelj ne može postrojbu koja se odvojila ni motriti niti je napasti izravnom vatrom.

dislocirani civil (dislocated civilian) – Opći pojam koji opisuje civila koji je natjeran napustiti svoju kuću ili neko drugo mjesto zbog rata, revolucije, prirodnih i drugih katastrofa. Dislocirani civili uključuju raseljene osobe, izbjeglice, prognanike, osobe bez države i žrtve rata. Pravna i politička razmatranja definiraju podkategorije dislociranih civila.

raspršenje (dispersion) - 1. Razbacani uzorak pogodaka bombi ili projektila ispaljenih iz istog oružja ili skupine oružja s istim vatrenim podatcima. 2. Širenje ili odvajanje snage i njezinih dijelova kako bi se smanjila ranjivost na neprijateljska djelovanja. 3. U kemijskim ili biološkim djelovanjima, širenje bojnih otrova u tekućem ili aerosolnom obliku. 4. Kod padobranskog desanta razbacanost osoblja i/ili tereta u zoni iskakanja.

premjestiti (displace) – Taktička zadaća kojom se napušta jedan položaj da bi se zauzeo drugi položaj. Snage mogu biti premještene postrano da bi se borbena moć koncentrirala u opasnim područjima. (Vidi obrana i operacija/djelovanje zadržavanja.)

raseljena osoba (displaced person) – Civil koji se ne svojom voljom nalazi izvan nacionalnih granica svoje države.

pokazivanje (display) - Tehnika zavaravanja s ciljem zavođenja neprijateljskih vidnih osjetila, uključujući njegova motrenja pomoću radara, kamera, infracrvenih naprava ili ljudskog oka. Uključuje simulacije, prerušavanja, prikaze ili neku njihovu kombinaciju.

raspored (disposition) – 1. Rasprostranjenost elemenata postrojbe unutar područja, obično točno mjesto zapovjedništva svake postrojbe i borbeni raspored njemu podređenih snaga. 2. Propisano raspoređivanje mjesta koje trebaju zaposjesti pomorski postroji ili pojedinačni flotni brodovi radi različitih zadaća, kao što su krstarenje, prilaz, održavanje dodira i bitka. 3. Propisano raspoređivanje svih taktičkih zrakoplovnih postrojbi u jednom letu. 4. Premještanje pacijenta iz medicinskog objekta/ustanove zbog povratka na dužnost, premještaja u drugi medicinski objekt/ustanovu, smrti ili drugih razloga zaključivanja medicinskog slučaja. (Vidi raspršenje i razvoj.)

narušiti (disrupt) – Taktička zadaća ili učinak zapreke, koji integrira planiranje vatri i zapreku, koja raskida neprijateljev poredak, slama njegov tempo, razbija neprijateljev vremenski raspored, dovodi do preuranjene uporabe njegovih snaga i/ili razbija neprijateljev napadaj na odvojene pokušaje.

točka raspodjele (distribution point) – Točka u kojoj se opskrbna sredstva i/ili streljivo, dobiveni iz opskrbnih točaka više postrojbe, dijele na manje dijelove da bi se dali podređenim postrojbama. Na točkama raspodjele obično ne postoje zalihe već se dobivena sredstva što je prije moguće u potpunosti dijele podređenima.

sustav raspodjele (distribution system) – Složaj objekata, metoda i postupaka za prijam, skladištenje, održavanje, raspodjelu i nadzor tijeka vojnih sredstava od točke prijama u vojni sustav do točke izdavanja tih sredstava za uporabu u postrojbama i u različitim aktivnostima.

diverzija (diversion) – Čin privlačenja neprijateljske pozornosti i snaga od točke/prostora gdje se provodi glavna operacija/djelovanje; napadaj, uzbuna ili obmana koja odvlači pozornost.

područje logističke potpore divizije (division support area - DSA) - Područje obično smješteno u pozadini divizije i često u blizini mjesta za slijetanje uzduž glavnog puta opskrbe. U tom se području nalaze dijelovi divizijskog pozadinskog zapovjednog mjesta, zapovjednog mjesta divizijske logistike i ustrojbene i pridodane logističke postrojbe divizije. U njemu se mogu nalaziti i odabrani elementi korpusne logistike za potporu divizije i nedivizijskih postrojbi u divizijskom području.

doktrinarni model (doctrinal template) - Model temeljen na pretpostavljenoj (koja se smatra istinitom) neprijateljskoj taktičkoj doktrini. Obično pokazuje širine, dubine, razmake između postroja te sastav snaga, kao i raspored borbenih postrojbi, postrojbi borbene i logističke potpore za određenu vrstu operacije/djelovanja. Pokazuje kako bi se neprijatelj volio boriti kad ne bi bio ničim ograničen. (Vidi i model događanja, model odlučivanja, obavještajna priprema bojišta i situacijski model.)

doktrina (doctrine) – Temeljna načela koja vode djelovanja vojnih snaga ili njihovih dijelova u potpori nacionalnih ciljeva. Ona je služena i mjerodavna ali traži prosuđivanje i razboritost u primjeni.

domaća izvanredna stanja (domestic emergencies) – Izvanredna stanja koja pogađaju javnu dobrobit i događaju se unutar države kao ishod neprijateljskog napadaja, pobune, civilnih nemira, potresa, požara, poplava ili drugih katastrofa i stanja koja ugrožavaju živote i vlasništvo ili narušavaju uobičajeni proces vladanja. Pojam domaća izvanredna stanja uključuje bilo koji ili sve izvanredne uvjete definirane u nastavku: a. izvanredna civilna obrana - Domaće izvanredno stanje nastalo kao ishod uništenja uzrokovanog neprijateljskim napadajem i koje traži provedbu izvanrednih operacija/djelovanja tijekom i nakon napadaja. Može se proglasiti prije pretpostavljenog napadaja. b. civilni nemiri – Nemiri, nasilje, pobune, nezakonito okupljanje ili drugi izgredi štetni po javni zakon i red. c. velika katastrofa – Poplava, tornado, potres ili druga katastrofa koja ugrožava ili je dostatne veličine i težine da traži pomoć savezne vlade za pomoć naporima i davanje potrebnih izvora lokalnim vlastima za ublažavanje nastalih šteta, tegoba i patnji. d. prirodna katastofa – Sva domaća izvanredna stanja osim onih nastalih neprijateljskim napadajem i civilnim nemirima.

dominirajuće zemljište (dominant terrain) - Zemljište koje zbog svoga visine, nagiba, dimenzija ili mjesta pruža odličan pogled i može pružiti vatrene sektore preko zemljišta koje ga okružuje. (Vidi ključno zemljište i kritična točka.)

koncept dominantnog korisnika (dominant user concept) – Koncept po kojem će grana koja je glavni potrošač imati odgovornost potpore za sve ostele grane koje se koriste u nekoj operaciji.

veličina doze (dose rate) – Količina ionizirajućeg ili nuklearnog zračenja koju će pojedinac primiti tijekom jedinice vremena. Obično se izražava brojem centigraya po satu. Veličina doze se obično rabi za pokazivanje razine radioaktivnosti u kontaminiranom području.

crta povezivanja veličine doze (dose rate contour line) – Crta na zemljovidu ili dijagramu koja povezuje sve točke na kojima je u dano vrijeme doza zračenja jednaka.

dvostruki obuhvat (double envelopment) – Izbor manevra kojeg provode snage koje se kreću oko oba boka neprijateljskog položaja kako bi se napali bokovi ili ciljevi u neprijateljskoj pozadini. Neprijatelj je obično vezan na položaju čelnim napadajem koji podupire provedbu obuhvata, ili neizravnim vatrama i/ili zračnim vatrama. (Vidi izbori manevra, obilazak i obuhvat.)

nesiguran (doubtful) – U topničkoj potpori, pojam kojeg rabi motritelj kako bi ukazao da nije u stanju odrediti razliku u domašaju granata/projektila i cilja na koji padaju. Uključuje minobacačku i izravnu vatru.

dolje/niže (down) – U topničkoj potpori: 1. Pojam koji se rabi u pozivu za vatrom kako bi se ukazalo da je cilj na manjoj visini od referentne točke koja se rabila za određenje cilja. 2. Ispravka kojom motritelj naznačuje potrebu za smanjenjem visine na kojoj dolazi do eksplozije projektila. Uključuje minobacačku i izravnu vatru.

točka prihvata srušenih posada zrakoplova (downed aircrew pickup point) – Točka u koju će posade srušenih zrakoplova pokušati pobjeći i sakriti se od neprijatelja kako bi ih naše snage mogle pokupiti i spasiti.

opasno područje niz vjetar (downwind hazard area) - Područje niz vjetar u kojem bi nuklearni, kemijski ili biološki napadaj mogao predstavljati opasnost za nezaštićene postrojbe.

iskakanje/izbacivanje (drop) - Padobranski skok, pojedinačni ili masovni, ili isporuka opskrbnih sredstava padobranima iz zrakoplova u letu, ili čin provedbe takvog skoka ili isporuke sredstava.

smanjiti (drop) – Kod topničke potpore ispravka motritelja kojom naznačuje da se želi smanjenje domašaja uzduž motrene crte.

zona iskakanja/izbacivanja (drop zone) - Određeno područje nad kojim se padobranske postrojbe, oprema ili opskrbna sredstva izbacuju padobranima, ili područje na koje se opskrbna sredstva i oprema mogu isporučiti slobodnim padom. (Vidi iskakanje/izbacivanje i zračno-desantna operacija/djelovanje.)

dvostruki krug paljenja (dual-firing circuit) – Sklop koji se sastoji od dva neovisna sustava paljenja, oba električna ili oba mehanička tako da će paljenje bilo kojeg od njih aktivirati sva eksplozivna punjenja. (Vidi rušenje i stanje spremnosti.)

lažno minsko polje (dummy minefield) – Minsko polje u kojem nema pravih bojnih mina i koje predstavlja samo psihološku opasnost. (Vidi operacija/djelovanje zavaravanja.)
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby LupusREBEL on 30 Jun 2008, 12:11

Čekaj da svih par stranica postujem, skratice će na tvoj topic...
Ovoj jr FM priručnik značaja određenih zapovjedi i izraza, ne skratica...
Znaš da ih imam hrpu...
LupusREBEL
 

Re: Vojni priručnici

Postby kontejner on 15 Dec 2008, 20:20

Ovaj je rječnik informatickih pojmova bio namijenjen upotrebi u HV. Pa da vidim spijune koji bi ovo skuzili :urnebes:

http://www.hnk.ffzg.hr/jthj/Laszlo.htm
User avatar
kontejner
Aktivni forumaš
Aktivni forumaš
 
Posts: 254
Joined: 07 Dec 2008, 10:20

Re: Vojni priručnici

Postby FirewireHR on 18 Dec 2008, 00:50

kontejner wrote:Ovaj je rječnik informatickih pojmova bio namijenjen upotrebi u HV. Pa da vidim spijune koji bi ovo skuzili :urnebes:

http://www.hnk.ffzg.hr/jthj/Laszlo.htm

Nadam se da su "sročitelj" i "orječni uobličitelj" obavili sve potrebne preglede i da se sada dobro osjećaju nakon primljenih terapija. :ebudale: [luda2]
[smly_c040smly.gif]
User avatar
FirewireHR
Veteran foruma
Veteran foruma
 
Posts: 5785
Joined: 29 Mar 2008, 15:43

Next

Return to Off topic

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron