Aerodrom ŽELJAVA
Spomenik ljudskoj genijalnosti (...i gluposti)
Aerodrom sada Plješevica-padina
Sjećanje na Roberta Facebook (LYBI Željava) Oprema ex RV i PVO     LYBI diorame  
RADARSKI POLOŽAJ (RP) PLJEŠEVICA
Nove fotografije (10.mj.2006.) Video (10.mj.2006.)
Ostaci ostataka opreme i objekata na RP-u (VIDEO)
-RP Gola Plješevica-općenito
-pogled sa RP-a, pozicije radara, prostorije u zgradi
-zgrada sa tunelom koji vodi do radara
-kupola

Radarski položaj Gola Plješevica-općenito


Video sa prikazom tekstualnih podataka o RP-u Gola Plješevica.
Također se moge vidjeti radari S-600 i S-613 u funkciji unutar zaštitinih kupola kao i ostaci oštećene kupole i antene radara
S-600 nakon akcije HV-a "Oluja".Pogled sa RP-a, pozicije radara, prostorije u zgradi
Photobucket Photobucket Photobucket


U ovome videu se mogu vidjeti pozicije platoa na kojima su bili smješteni radari unutar zaštitinih kupola, betonski kaponiri u kojima su bile smještene kabine radara kao i raspored prostorija unutar zgrade gdje je bila smještena posada RP-a.Zgrada i podzemni tunel koji ju spaja sa pozicijama gdje su bili radari


Photobucket Photobucket Photobucket

Ovdje se vidi armirano-betonska zgrada u kojoj je bila smještena posada RP-a.
Prikazan je i podzemni tunel koji spaja tu zgradu sa pozicijama gdje su nekada bili radari i ostala oprema,a vidljive su i oznake koje su postavili Kanadaski vojnici koji su ovdje boravili u sklopu snaga SFOR-a.

Sami podrum ove zgrade je sigurnosno vrlo sumnjiva zona zbog brojnih sanduka municije razasutih po prostorijama.Kupola za zaštitu antena
Photobucket Photobucket Photobucket

Neka vrsta zaštitne kupole za uređaje (antene) koji su nekad bili ovdje montirani.Unutra se nalazi rešetkasta konstrukcija sa ljestvama i otvorom koji vodi u podzemni dio .